Wywiad socjologiczny - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wywiad socjologiczny - omówienie - strona 1 Wywiad socjologiczny - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

WYWIAD SOCJOLOGICZNY:
Wywiad przeprowadza się w celu zdobycia wiedzy o sposobie interpretacji rzeczywistości przez badanych. Badacz musi mieć świadomość, o jakie typy informacji pyta badanego, jakie informacje chce zdobyć.
Wywiady: od ustruktualizowanych do nieustrukturalizowanych (narracyjny, biograficzny)
Istotą prowadzonego wywiadu jest stworzenie kodów (szufladkowanie, porządkowanie wypowiedzi badanych). Zasady konstruowania obiektów wynikają z założonego projektu, poprzedzają same badania.
Wady wywiadu:
czasochłonność, żmudność
transkrypcja wypowiedzi na tekst
TRANSKRYPCJA WYWIADÓW:
każdy wywiad musi być opisany precyzyjną sygnaturą
każdy wywiad musi mieć metryczkę (notatki badacza z przeprowadzenia wywiadu)
odróżnienie tego, co jest pytaniem badacza od tego, co jest odpowiedzią badanego
pozostawienie „światła” między kolejnymi wypowiedziami (dobre graficzne rozplanowanie)
na marginesie wywiadu zaznacza się pewne fragmenty wywiadu i oznacza je kodem (słowem-kluczem)
wszystkie wypowiedzi (np. 9 twierdzi tak, 1 - nie) muszą być opatrzone wnioskiem
przejście od wniosku do sądu zakłada przejście od analizy do interpretacji
bardzo często od badacza wymaga się argumentacji (np. w raportach musi przywoływać cytaty, wypowiedzi badanych - często niezależnie od reprezentatywności wypowiedzi)
badacz może formułować rekomendacje wtedy, gdy odwołuje się do szerszych systemów wartości; tworzenie rekomendacji często jest uwikłane politycznie (problem z definiowaniem wartości, pojęć: np. „dobro dziecka”); trzeba wskazać świat wartości, do którego odnosi się rekomendacja
TRANSKRYPCJA WYWIADÓW
ANKIETY
ARKUSZE OBSERWACJI
STRESZCZENIA I WYPISY Z DOKUMENTÓW
cytaty
zestawienia ilościowe cytatów
tabela
zestawienia ilościowe tabel
proporcje
wykresy
cytaty
opisy
zestawienia ilościowe opisów
cytaty
streszczenie doku-
omówienie mentów
fragmenty
fotografia
Wiedza o doświadczeniach uczestników zdarzeń, ich przeżyciach, ocenach, doznaniach, spostrzeżeniach i interpretacji
Wiedza o rozkładzie częstotliwościach cech, właściwości, opinii
Wiedza o rzeczywistych działaniach podejmowanych przez uczestników i kontekście, w jakim miały miejsce


(…)

… częstotliwościach cech, właściwości, opinii
Wiedza o rzeczywistych działaniach podejmowanych przez uczestników i kontekście, w jakim miały miejsce
Wiedza o formalnych aspektach działań uczestników
ANALIZA DANYCH:
Wstępne pomysły.
Sporządzenie notatek.
Uogólnienie notatek.
Poszukiwanie uzasadnień (dowodów) pomysłów.
„Praca ze słowem”.
Opracowanie klucza kodowania i kategoryzacji.
Klasyfikacja, kategoryzacja, kodowanie, zliczanie częstości.
Powtórna selekcja materiału.
Uporządkowane odwzorowanie danych (tablice, diagramy, itp.).
Poszukiwanie wzorów, relacji, uwarunkowań.
Użycie zaawansowanych procedur analitycznych.
Usytuowanie w kontekstach i tradycji badawczej.
Identyfikacja, uogólnienie, interpretacja w odniesieniu do kluczowych problemów.
ZRÓDŁO TRUDNOŚCI W ANALIZIE DANYCH EWALUACYJNYCH:
Ewaluacja cały czas…
… kluczowe.
Dane są „niepraktyczne”.
Złożoność uwarunkowań kontekstowych (np. kwestie polityczne).
Hermetyczność materiału.
Nieprawidłowości w zarządzaniu danymi.
Interferencje osobistych postaw badacza - tendencja do „uzyskiwania danych pożądanych”.
Wadliwy projekt.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz