Wytyczne dla kontroli jakości-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wytyczne dla kontroli jakości-opracowanie - strona 1 Wytyczne dla kontroli jakości-opracowanie - strona 2 Wytyczne dla kontroli jakości-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wytyczne dla kontroli jakości A.1 Wprowadzenie Dla upewnienia się, że wszystkie wymagania zostały spełnione, niezbędne jest monitorowanie wykonywania pomiarów. Zastosowanie się do kryteriów wyszczególnionych w tym dokumencie powinno być wykazane. Standard technik kalibracji powinien być określony przed i po procesie gromadzenia danych i po każdej większej modyfikacji systemu. Ustanowienie procedur kontroli jakości powinna mieć wysokie znaczenie dla biur i organizacji hydrograficznych. Procedury te powinny obejmować cały system pomiarowy, wraz z sensorami nawigacyjnymi, wyposażeniem do zbierania i opracowywania danych, a także operatorów. Funkcjonalność całego wyposażenia powinna być potwierdzona przez wartości kalibracji a system winien być oceniony pod względem spełnienia wymagań dla błędów, zawartych w Tablicy B.1. Inne parametry, jak ruchy jednostki, prędkość, które mogą wpływać na jakość zbieranych danych, także powinny być monitorowane. Procedury opracowywania danych wykorzystywane przed stosowaniem systemów wielowiązkowych (MBES - Multi Beam Echo Sounders) oraz lotniczych systemów batymetrycznych (LIDAR) są niewydajne, z powodu zużycia zarówno dużej ilości energii jak i czasu, niezbędnych do opracowania dużej ilości danych zbieranych przez te systemy. Procedury przetwarzania danych są niezbędne, aby zapewnić redukcję, przetwarzanie i produkcje zbiorów danych końcowych z akceptowalnymi ograniczeniami czasowymi i ludzkimi oraz przeprowadzenie integracji danych. Jeśli biura i organizacje hydrograficzne rozciągają swoją odpowiedzialność na swoje końcowe produkty, procedury przetwarzania danych powinny być także dobrze udokumentowane. Źródłowe dane pomiarowe (surowe dane z różnych sensorów) powinny być odpowiednio chronione, przed rozpoczęciem ich przetwarzania. Końcowy zbiór opracowanych danych także powinien być chroniony. Długoterminowe przechowywanie danych, w dzisiejszych czasach szybkich zmian w systemach elektronicznych, wymaga starannego planowania, wykonywania i monitorowania. Każde biuro jest odpowiedzialne za określenie długofalowej polityki w zakresie przechowywania zbiorów danych, zarówno źródłowych jak i przetworzonych. UWAGA Należy zauważyć, że informacje zawarte w ANEKSIE A i ANEKSIE B dostarczają kilku wytycznych dla kontroli jakości i opracowania danych. Rozdziały te nie są integralną częścią Standardu S-44 i będą usunięte, gdy informacja ta zostanie w pełni włączona do Publikacji IHO M-13. A . 2 Pozycjonowanie Zalecane jest zintegrowane monitorowanie pomiarów Kategorii Specjalnej i Kategorii 1 a/b. Gdy zainstalowane jest wyposażenie do określania lub poprawienia pozycjonowania platformy pomiarowej (np. poprawki GNSS -

(…)

….
A. 3.1 Echosondy jednowiązkowe (SBES - Single-Beam Echo Sounders) Linie profili kontrolnych powinny być prowadzone z określonym odstępem między nimi. Odległość ta powinna być zwykle nie większa niż 15-krotność odległości między profilami podstawowymi. A. 3.2 Echosondy szerokopasmowe (Swath Echo Sounders) Powinno nastąpić odpowiednie oszacowanie niepewności (błędów) głębokości dla każdego kąta padania
… z profilem prędkości dźwięku) i kątem padania wiązki; d) błąd kursu jednostki; e) błędy systemu przetworników, powodowane rozłożeniem przetworników; f) położenie sensorów; g) błędy sensora przechyłów i przegłębień; h) błędy kompensacji sensorów pozycji; i) synchronizację czasu. Składniki czynników wpływających na niedokładności pionowe powinny obejmować: a) błędy pionowego układu odniesienia; b) błędy…
…) dla ich własnych systemów. A. 5 Rozkład niedokładności TPU jest kombinacją niedokładności przypadkowych i systematycznych. Przypadkowe i krótkookresowe niedokładności powinny być rozpatrywane i oceniane zarówno w kierunkach poziomych, jak i pionowych. Rozkład niedokładności (błędów) może być wyrażony jako wariancje (w metrach kwadratowych), ale częściej jest podawany jako niedokładności (w metrach) pochodzące…
… przetwornikami i obszar akustycznego oddziaływania powinny być dobrane do mierzonych głębokości dla zapewnienia pełnego pokrycia dna pomiarową wiązką hydroakustyczną. Powinny być poprowadzone profile kontrolne. Pionowe ruchy bomu (tyczki) powinny być monitorowane, gdy stan morza się zwiększa, szczególnie gdy efekt przechyłów (kołysania) przetworników nie jest bezpośrednio mierzony (np. przy systemie podwójnych…
… z wariancji, przy założeniu, że niedokładności mają znany rozkład. W tym ostatnim przypadku poziom ufności (np. 95 % prawdopodobieństwo) i przyjęty rozkład powinny być udokumentowane. Poziome niedokładności są generalnie wyrażane jako pojedyncza wartość z poziomem 95 %, implikując rozkład izotropiczny błędów na płaszczyźnie poziomej. W procesie pomiarów hydrograficznych niezbędne jest modelowanie określonych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz