Niedokładność pionowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niedokładność pionowa-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Niedokładność pionowa (Vertical Uncertainty) Niedokładność pionowa jest rozumiana jako niedokładność głębokości zredukowanej ( reduced depths ). Podczas określania Niedokładności pionowej należy określić źródła indywidualnych niedokładności.. Wszystkie niedokładności powinny być zsumowane w celu określenia całkowitego błędu pionowego TVU ( total vertical uncertainty ). Maksymalna dopuszczalna wartość niedokładności głębokości zredukowanej jest przedstawiona w Tablicy 1, określa ona maksymalne błędy, które mogą być osiągnięte w poszczególnych kategoriach sondażu. Niedokładności związane z 95 % poziomem ufności oznaczają obliczenie błędu wszystkich elementów składowych błędów losowych oraz błędów stałych poprawek korekcyjnych błędów systematycznych. Zdolność (możliwości) systemu pomiarowego powinna być wykazywana przy kalkulacji TVU. Przyjmując, że na niedokładność głębokości wpływają zarówno błędy zależne, jak i niezależne od głębokości, do ich obliczenia powinien być wykorzystywany wzór podany niżej, z poziomem ufności 95 %, maksymalnego dopuszczalnego TVU. Parametry „a” i „b” dla każdej kategorii podane są w Tablicy 1. Powinny być one wykorzystywane we wzorze, wraz z wartością głębokości „d”, w celu obliczenia maksymalnego dopuszczalnego TVU dla określonej głębokości: gdzie: TVU - całkowity błąd pionowy; a - reprezentuje składnik błędu, który nie zależy od głębokości; b - współczynnikiem reprezentujący składnik błędu zależny od głębokości; d - głębokość; b x d - reprezentuje składnik błędu zależny od głębokości. Niedokładność pionowa z prawdopodobieństwem 95 % powinna być zapisana wraz z danymi pomiarowymi (p. także B.6.3). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz