Wystąpienie wspólnika- spółka partnerska - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wystąpienie wspólnika- spółka partnerska - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Wystąpienie wspólnika
9Poza przypadkami właściwymi dla spółki jawnej, w spółce partnerskiej pojawia się dodatkowo jeszcze jeden, charakterystyczny tylko dla tej spółki, który można nazwać tzw. quasi-wyłączeniem partnera. Polega on na tym, iż w przypadku utraty przez partnera uprawnień do wykonywania wolnego zawodu powinien on wystąpić ze spółki najpóźniej z końcem roku obrotowego, w którym utracił prawo wykonywania wolnego zawodu. Wystąpienie następuje przez pisemne oświadczenie skierowane do zarządu albo do partnera uprawnionego do reprezentowania spółki. Po bezskutecznym upływie tego terminu uważa się, że partner wystąpił ze spółki w ostatnim dniu tego terminu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz