Wypowiedzenie umowy składu - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wypowiedzenie umowy składu - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Wypowiedzenie umowy składu
9Umowa składu może być zawarta na czas nieoznaczony lub oznaczony. Umowę składu zawartą na czas nieoznaczony przedsiębiorca składowy może wypowiedzieć listem poleconym, z zachowaniem terminu miesięcznego, jednakże nie wcześniej niż po upływie dwóch miesięcy od złożenia rzeczy. Umowę składu zawartą na czas oznaczony uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony, jeżeli na 14 dni przed upływem terminu przedsiębiorca składowy nie zażądał listem poleconym odebrania rzeczy w umówionym terminie. Jeżeli składający nie odbiera rzeczy mimo upływu umówionego terminu lub terminu wypowiedzenia umowy, przedsiębiorca składowy może oddać rzecz na przechowanie na koszt i ryzyko składającego. Może on jednak wykonać to prawo tylko wtedy, gdy uprzedził składającego o zamiarze skorzystania z przysługującego mu prawa listem poleconym, wysłanym nie później niż na 14 dni przed upływem umówionego terminu. Mimo zawarcia umowy na czas oznaczony przedsiębiorca składowy może z ważnych przyczyn (ujawnienie się nieznanych właściwości towaru, niekorzystny wpływ na inne towary itp.), w każdym czasie, wezwać składającego do odebrania rzeczy, wyznaczając jednak odpowiedni termin ich odebrania.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz