Wymiana jako środek przezwyciężenia czysto subiektywnego znaczenia wartości przedmiotu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymiana jako środek przezwyciężenia czysto subiektywnego znaczenia wartości przedmiotu - strona 1 Wymiana jako środek przezwyciężenia czysto subiektywnego znaczenia wartości przedmiotu - strona 2 Wymiana jako środek przezwyciężenia czysto subiektywnego znaczenia wartości przedmiotu - strona 3

Fragment notatki:

Georg Simmel Wymiana jako środek przezwyciężenia czysto subiektywnego znaczenia wartości przedmiotu Wartość przedmiotu: Jest wyrażana przez wartość drugiego przedmiotu. Obiektywna, ponadosobowa relacja między przedmiotami (zdobycz vs. ofiara) Podlega mechanizmom i prawidłowościom (jak np. normy moralne). Przedmiot nie jest wartością, dopóki Wymiana jako wzajemne wyrażanie wartości rzeczy: Fakt wymiany ekonomicznej wyrywa przedmioty z ich stopienia z czystą subiektywnością podmiotu i każe im się wzajemnie określać. Pożądanie i uczucia podmiotu są siłą napędową wymiany, ale samo nie mogłoby wytworzyć formy wartości, która jest rezultatem wzajemnego równoważenia się przedmiotów. Wymiana między jednostkami lub skalkulowanie kosztów zdobycia przedmiotu w świadomości jednostki Obiektywność = ważność dla podmiotów w ogóle Wymiana jako forma życia: . Większość stosunków między ludźmi może uchodzić za wymianę. Nawet działania Da pozór jednostronne faktycznie są wzajemnym oddziaływaniem (nauczyciel- klasa, aktor - publiczność). Istotą tej wymiany nie jest przedmiot, lecz odbicie własnego uczucia Wymiana taka nie zmniejsza naszego posiadania (mieści się poza opozycją zysków i strat). Wymiana jako warunek wartości ekonomicznej: Pojęcie wymiany nie funkcjonuje poza swymi członami. Wymiana nie jest dodawaniem procesów dawania i brania, lecz czymś trzecim, co powstaje, gdy każdy z nich jest równocześnie przyczyną i skutkiem drugiego. Subiektywny (dokonujący się w świadomości jednostki) proces straty i zysku jest podstawowym założeniem wymiany. Ofiara nie jest zewnętrzną przeszkodą w osiągnięciu celu przez jednostkę, lecz wewnętrznym jego warunkiem Gest warunkiem powstania wartości) Ekonomiczna forma wartości mieści się pomiędzy po żądani em przedmiotu a jego posiadaniem lub używaniem, które samo w sobie nie jest już aktem ekonomicznym. . Samo pragnienie lub samo posiadanie nie może ugruntować wartości ekonomicznej, lecz dopiero przeszkody i trudności w zdobyciu przedmiotu. Dwie formy wymiany: Ofiara absolutna: utrata zasobów, wysiłek Ofiara relatywna: pośrednia, możliwość zdobycia czegoś tylko przy rezygnacji z czegoś innego. N atalia Szczepańska
­Martyna Nir -George C. Homans Zachowanie społeczne - jego formy elementarne. Twierdzenie dotyczące powodzenia działania(Prawo efektu) - Im częściej określone działanie jednostki jest nagrodzone, tym bardziej prawdopodobne jest .ie będzie ona je podejmować. Twierdzenie to dotyczy zachowań sprawczych(dobrowolnych). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz