Wyłączenie a przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne- oprcowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyłączenie a przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne- oprcowanie - strona 1

Fragment notatki:

Wyłączenie a przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne
Wyłączenie, a przeznaczenie. Wyłączenie gruntów z produkcji - rozpoczęcie innego niż
rolnicze lub leśne użytkowania gruntów. Wyłączenie może nastąpić po wydaniu decyzji
zezwalających na wył. Osoba ,która uzyska zgodę jest obowiązana uiścić należność i opłaty
roczne, a w odniesieniu do gr. leśnych - także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania
przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Na cele nierol. i nieleś. można przeznaczyć przede
wszystkim grunty ozn. w ewid. gr. jako nieużytki, a w razie ich braku - inne grunty o
najniższej przydatności produkcyjnej.
Przeznaczenia dokonuje się w miejscowym planie zagospod. przestrzennego. Przezn. gr.
rolnych kl I-III jeśli ich zwarty obsz. przekracza 0.5 ha wymaga uzysk. zgody Ministra Rol. i
Gosp. Żywn., gr. rolnych kl IV-VI zgody wojewody. Gruntów leśnych stanow. włas. Skarbu
Państwa - zgoda Ministra Ochr. Środ. Zasob. Nat. i Leśn., pozostałych gr. leś. - zgoda
wojewody.
Wyrażenie zgody następuje na wniosek zarządu gminy.
Gruntami rolnymi są:
-
grunty określone w ewidencji jako użytki rolne
-
pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi
-
pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami
-
urządzeniami służącymi do produkcji rolniczej
-
parków wiejskich , ogrodów działkowych
-
pod urządzeniami melioracji wodnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz