Wykres piezometryczny - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 7070
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykres piezometryczny - omówienie  - strona 1 Wykres piezometryczny - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Wykres piezometryczny.
Przepływ wody w sieciach ciepłowniczych wywołany jest działaniem pomp obiegowych. Ilustracją strat ciśnienia przy przepływie wody jest wykres ciśnień. W czasie postoju pomp ciśnienie w sieci ma jednakową wartość.
Linie ciśnienia w czasie pracy i podczas postoju pomp obiegowych maja wspólny punkt w miejscu przyłączenia urządzenia stabilizującego ciśnienie.
Przyjmując nieściśliwość wody oraz stałą objętość i temp. wody w przewodach, przyjmuje się ze masa nośnika ciepła w układzie jest stała.
W punkcie przyłączenia urządzenia stabilizującego ciśnienie ma zawsze taką sama wartość, a punkt ten nazywa się punktem obojętnym. Ciśnienie w punkcie obojętnym układu nazywa się ciśnieniem stabilizacji. Przyjmując ciśnienie stabilizacji należy pamiętać o tym aby :
-ciśnienie w najwyższych punktach sieci ciepł. i instalacji c.o. nie było niższe niż ciśnienie wrzenia odpowiadające danej temp.
-ciśnienie w instalacjach nie przekraczało ciśnienia dopuszczalnego
-ciśnienie w najwyższych punktach instalacji c.o. było wyższe o co najmniej 30 kPa niż ciśnienie atmosferyczne
W systemach ciepłowniczych w których instalacja połączona jest z siecią ciepłowniczą przez wymiennik ciepła, musi być pełniony warunek 1.
Zasady sporządzania wykresów ciśnień piezometrycznych :
1.przyjmujemy odpowiednią skale poziomą(1:1000 lub 1:5000) i pionową (1:100 do 1:500)
2.Przyjęcie poziomu odniesienia poniżej najniższego punktu terenu.
3.Wykreślenie profilu terenu wzdłuż którego przebiega trasa sieci ciepłowniczej oraz zaznacza się wysokość instalacji c.o. w budynkach(w skali jako odcinki pionowe) położonych najbliżej sieci.
4.Naniesienie linii ciśnienia stabilizacji, która zależy od przyjętego sposobu stabilizacji ciśnienia w systemie ciepłowniczym.
5.Ciśnienie w przewodzie powrotnym nie powinno przekraczać ciśnienia dopuszczalnego dla instalacji wewnętrznych( przy podłączaniu odbiorców przez węzły bezpośrednie)
6.Przy kreśleniu linii ciśnień przyjmuje się że ciśnienie w przewodzie powrotnym musi być wyższe od ciśnienia atmosferycznego o około 30 do 50 kPa na całej długości sieci w szczególnie na króćcach pomp obiegowych.
7.Pochylenie linii ciśnień zależy od prędkości przepływu, a wiec od doboru średnic przewodów.
8.Wykres piezometryczny zaczyna się od wykreślenia linii ciśnień w przewodzie powrotnym, od przyłączenia pomp obiegowych, gdzie nadciśnienie powinno wynosić 30 do 50 kPa.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz