ogrzewnictwo i ciepłownictwo - opracowanie pytań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2226
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ogrzewnictwo i ciepłownictwo - opracowanie pytań - strona 1 ogrzewnictwo i ciepłownictwo - opracowanie pytań - strona 2 ogrzewnictwo i ciepłownictwo - opracowanie pytań - strona 3

Fragment notatki:

Opisz zasady doboru grzejnika dla pomieszczenia o wyznaczonym zapotrzebowaniu ciepła
Podstawą doboru jest bilans cieplny wykonany dla pomieszczenia. Qk = Qg ∙ βt ∙ βu ∙ βp ∙ βo ∙ βs ∙ f
Na wielkość (moc) grzejnika ma wpływ m.in. GZT, miejsce usytuowania, sposób podłączenia czy osłonięcie. Uwzględnić też należy schłodzenie czynnika grzewczego w przewodach pomiędzy źródłem ciepła a grzejnikiem oraz współczynnik korekcyjny podawany przez producenta.
Inne kryteria to na przykład: koszt, estetyka czy materiały, z jakich wykonana jest instalacja.
W przypadku instalacji systemu zamkniętego czy są jakieś wymagania dotyczące miejsca włączenia rury wzbiorczej do instalacji? Jakie konsekwencje miejsca włączenia? Rura wzbiorcza na całej swej długości powinna być prowadzona bez zasyfonowań, ze spadkiem co najmniej 1% w kierunku kotła lub wymiennika ciepła. Zmiany kierunku odbywają się za pomocą łuków.
Jak wysoko należy montować naczynie wzbiorcze (system otwarty) w przypadku ogrzewania pompowego z pompą na zasilaniu? Czy w innych rozwiązaniach instalacji c.o. wysokość ta jest taka sama?
Naczynie wzbiorcze powinno być umieszczone na takiej wysokości, aby podczas pracy instalacji w żadnym punkcie nie nastąpiła przerwa w przepływie wody.
Wysokość H powinna wynosić:
- H ≥ 0,3m dla instalacji ogrzewań wodnych grawitacyjnych oraz pompowych z pompami obiegowymi zamontowanymi na zasilaniu,
- H ≥ 0,7 ∙ Hp w instalacjach ogrzewań wodnych pompowych z pompami obiegowymi o wysokości podnoszenia Hp zamontowanymi na powrocie .
Jak obliczyć wydajność pompy obiegowej c.o.?
Aby dobrać pompę obiegową należy znać opór hydrauliczny instalacji co, który ma pokonać pompa. Jej wydajność oblicza się ze wzoru:
gdzie: V - wydajność pompy obiegowej, m3/h
N - moc kotła, kW
Cp - ciepło właściwe wody przy stałym ciśnieniu, Cp = 4,19 kJ/(kg ∙ K)
ρ - gęstość wody, ρ = 998 kg/m3 ΔT - różnica temperatur między zasilaniem a powrotem, oC
Co to jest działka obliczeniowa instalacji. Podziel schemat na działki i przypisz im opory miejscowe. Dorysuj naczynie wzbiorcze. (rysunek)
Działka obliczeniowa - odcinek instalacji wykonany z jednego materiału o stałej średnicy i jednakowym strumieniu masy.
Czy autorytet zaworu może być ujemny i dlaczego?
Autorytet zaworu regulacyjnego określa udział oporów tego zaworu w całkowitych oporach obiegu. Udział nie może być ujemny.


(…)

… instalacji c.o. dwururowej z rozdziałem dolnym jako jedną działkę obliczeniową można wspólnie rozpatrywać odcinek przewodu zasilającego i powrotnego wykonany z jednego materiału o stałej średnicy i jednakowym przepływie.
Magistrala obliczeniowa - obieg najniekorzystniej usytuowanego grzejnika.
Jakie są funkcje węzła ciepłowniczego? Podaj różnice między węzłem a kotłownią lokalną?
Węzeł ciepłowniczy - łączy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz