Wykładnia, upoważnienie, wytyczna, uzasadnienie aktu prawnego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykładnia, upoważnienie, wytyczna, uzasadnienie aktu prawnego - omówienie - strona 1 Wykładnia, upoważnienie, wytyczna, uzasadnienie aktu prawnego - omówienie - strona 2 Wykładnia, upoważnienie, wytyczna, uzasadnienie aktu prawnego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wykład IV Wykładnia, upoważnienie, wytyczna, uzasadnienie aktu prawnego Wykładnia prawa administracyjnego Ustalenie sensu norm prawnych ( ustalenie znaczenia normy prawa administracyjnego ) ( Norma prawna= hipoteza- do kogo, dyspozycja - sposób zachowania , sankcja- kara )
WYKŁADNIA Autentyczna - wykonywana przez organ wydany przez dany akt ma charakter powszechnie obowiązujący Legalna- organ na podstawie ustawy upoważniony do tego aby dokonywać legalnej wykładni przepisu to Trybunał Konstytucyjny ,Sąd administracyjny w jednej sprawie Sądowa
Doktrynalna - nie ma charakteru powszechnie obowiązującego , charakter pomocniczy WYNIK WYKŁADNI Zawężająca i rozszerzająca - zawężenie rozszerzenie sensu normy prawnej Adekwatna - ustalony sens normy prawnej pokrywa się z sensem wynikającym z bezpośredniego rozumienia normy Dyrektywy interpretacyjne stosowane w wykładni prawna Wykładnia językowa - język prawny przemiana na potoczny język Dyrektywy specyficzne dla języka prawnego Domniemanie języka potocznego Dyrektywa domniemania uniwersalnego języka prawnego Dyrektywa tożsamości znaczeniowej - ten sam zwrot w jednym akcie musi znaczyć to samo. Wewnętrznie. Zewnętrznie- te same znaczenie w tych samych aktach prawnych Dyrektywa kompletności (brak zbędnych elementów )
Wykładnia systemowa To Hierarchia aktów prawnych - dyrektywnie niesprzeczności Dyrektywa priorytetu zasady prawa - nie może być sprzeczny z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa Zasada normatywności zasady prawa - wyrażone w normach prawnych zasad Dyrektywa systematyzacji wewnętrznej aktu prawnego ( część ogólna, szczegółowa, końcowa ) Wykładnia funkcjonalna To funkcje jaką spełnia Represyjny zmuszający do czegoś - wywóz śmieci Wykładnia statyczna - ten sam sens w rozbieżności w czasie to ma być stawka najwyższa represyjna no wywóz śmieci Dynamiczna - funkcja normy zmienia się z czasem Cele na które powołuje się interpretator w procesie wykładni prawo jako podstawa wyodrębnienia dyrektywy wykładnie funkcjonalnej Luki w prawie administracyjnym Luki techniczne - proceduralna niekompletność regulacji Swoista luka 0 brak przepisów które zgonie z innymi regulacjami powinny być wydane ( np. operatorzy komórkowi o zakazie przenoszenia numerów, bo brak rozporządzenia jak przenosić ) Luka extra legem - to ujemna ocena faktu że pewne sprawy nie są uregulowane Luka contra legen - ujemna ocena tego ze pewne kwestie są uregulowane, a zdaniem oceniającego nie powinny być

(…)

… Zasięgnięciem opinii podmiotów zainteresowanych Etapy prac prawodawczych Ustalenie potencjalnych środków oddziaływania Konsultacje Ocena skutków regulacji - w tym uzasadnienie projektu powinno zawierać Obligatoryjną częścią uzasadnienia projektu aktu prawnego jest syntetyczne przedstawienie wyników zawierające: Wskazanie podmiotów na które oddziałuje akt normatywny Wyniki przedstawionych konsultacji w szczególności jeśli obowiązek takich opinii wynika z przepisów prawa Przestawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego w szczególności na : - sektor finansów publicznych w tym na budżet państwa i budżet jednostek samorządu terytorialnego - Rynek pracy - konkurencyjność gospodarki przedsiębiorczość w tym na funkcjonowaniu przedsiębiorstw - sytuacji i rozwój regionalny - wskazanie źródeł finansowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz