Wykład - Zmiany instytucjonalne w latach 1958 - 1986

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zmiany instytucjonalne w latach 1958 - 1986 - strona 1 Wykład - Zmiany instytucjonalne w latach 1958 - 1986 - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD 5, 4 XI 2008 Zmiany instytucjonalne w latach 1958 - 1986
- III 1962 - Zgromadzenie przemianowano na Parlament Europejski. - 8 IV 1965 w Brukseli podpisano Traktat Fuzyjny - ustanawiający jedną Radę i jedną Komisję Wspólnot Europejskich. - Nastąpiło także scalenie administracji Wspólnot - urzędnicy zatrudnieni we wspólnotach weszli w skład jej jednolitej administracji. Powstanie Rady Europy:
- W latach 60. odbywały się nieregularne spotkania szefów państw i rządów p.czł. - pierwsze w Paryżu w 1961. - Od spotkania w Hadze w 1969 zaczęły one mieć regularny charakter. - Na szczycie w Paryżu w 1974 określono je mianem Rady Europy. - Spotkania 3 razy w roku; w skład RE wchodził również przewodniczący KE. - W traktatach założycielskich przewidziano możliwość przeprowadzenia bezpośrednich i powszechnych wyborów do PE. -Projekt procedur wyborów tzw. raport Dehouss'a został przedłożony w 1976 r. - Dołączono akt dot. wyboru do PE w drodze bezpośredniego, powszechnego głosowania. - Pierwsze takie wybory odbyły się w VII 1979 r. JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI: - Już na początku lat 70. ustalono, że celem p.czł. jest utworzenie Unii Europejskiej obejmującej całokształt jej stosowania. - W wyniku raportu Tindemansa z 1975 r. - diagnoza sytuacji w Europie. - 1975 - zmniejszenie o 2,5 % PKB w 9 p.czł.; inflacja 15,5% (6% RFN, 23% UK); bezrobocie 5 mln. - Podpisano JAE 17 II 1986 w Luksemburgu. - JAE tworzy prawnomiędzynarodowe podstawy Rady Europejskiej i EWP, ale nie określa prawnych powiązań między nimi a WE. - RE ma skupiać szefów państw i rządów (wspierane przez msz) oraz przewodniczącego. KE winna zbierać się 2 razy w roku. - Stwierdzono, że EWP jest realizowana przez msz p.czł. z udziałem członków KE - zbierają się 4 razy w roku. - JAE poszerzył kompetencje PE w procesie stanowienia prawa. Wprowadzono porcedurę współpracy PE i Rady. - Procedurą zgody PE objęto sprawy przystępowania nowych państw do WE, stowarzyszenia się z nimi. - Zwiększono liczbę przypadków, w których podjęcie decyzji przez radę wymaga konsultacji PE. - JAE wzmacnia znaczenie KE - funkcję kontrolną w ramach procedury współpracy i realizacji rynku wewnętrznego.
- Większe uprawnienia wykonawcze - Rada została zobowiązana do przekazywania KE kompetencji wykonawczych. - Zwiększono też krąg spraw w odniesieniu do których Rada może podejmować decyzje większością kwalifikowaną (zmniejszając liczbę spraw wymagających głosowania jednomyślnego). - Najważniejsze postanowienia JAE dot. ustanowienia rynku wewnętrznego do 31 XII 1992. - Obszar „bez granic wewnętrznych, na którym zapewniamy zostanie swobodny przepłyuw towarów, osób, usług i kapitału”. - Na podstawie JAE do TEWG włączono postanowienie dot. 3 nowych dziedzin współpracy:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz