Wykład - system instytucjonalny i prawny UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 357
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - system instytucjonalny i prawny UE - strona 1 Wykład - system instytucjonalny i prawny UE - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD 6, 18 XI 2008 - JAE tworzył warunki dla rynku wewnętrznego, poszerzał zakres polityk wspólnotowych i zmierzał do zwiększenia efektywności integracji. - Celem WE i EWP, określony w JAE, było osiąganie postępu na drodze tworzenia UE, która ma być kolejnym etapem integracji. - na posiedzeniu RE w Dublinie w 1990 postanowiono, że UE będzie przedmiotem 2 Konferencji iędzyrządowych. - TUE został uzgodniony w XII w Maastricht, podpisany w II 1992 w Maastricht, wszedł wżycie w 1993. - Na mocy tr. ustanowiono UE jako strukturę współpracy odmienną od tradycyjnych org. międzynarodowych i nie nadano jej podmiotowości prawnej. - Trzy filar: I - trzy WE, II - WPZiB; III - Współpraca w dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. - Zmiany dotyczące instytucji: - Wzmocniono pozycję PE - większe uprawnienia w procesie stanowienia prawa. - Wprowadzono procedurę współdecydowania, w której uchwalone są wspólne akty PE i Rady. - PE uzyskał uprawnienia do zatwierdzenia członków KE i jej przewodniczącego. - W komisji zmienił się tryb jej powołania, zmieniono kadencję z 4 do 5 lat. - W Radzie zwiększono liczbę spraw podejmowanych większością kwalifikowaną - w miejsce jednomyślności. - Przewidziano utworzenie nowych organów:
Rzecznik Praw Obywatelski
Komitet regionów
Komitet Ekonomiczno Finansowy
EBC, itd.
- Poszerzono obszar działania EWG nadając jej nazwę WE - infrastruktura transeuropejska, kultura, ochrona zdrowia, edukacja, szkolenie zdrowotne. - Wprowadzono zapis dot. obywatelstwa europejskiego: każdy obywatel p.czł. staje się obywatelem UE.
- Konferencją M-owa 1996 - 97 - jej celem były dalsze postępy w integracji i dostosowanie instytucji do poszerzania UE. - Prace Konferencji wokół trzech problemów:
Zbliżenia UE do obywateli,
Przeprowadzenia zmian instytucjonalnych,
Zwiększenia efektywności działań zewnętrznych UE.
- Na szczycie w Amsterdamie w VI 1997 Rada Europejska przyjęła TR. Amsterdamski - wszedł on w życie w V 1999 r. - Skromne zmiany instytucjonalne, odsuwając zasadnicze reformy instytucjonalne do czasu zbliżającego się rozszerzenia UE. - Zwiększono rolę PE w powołaniu członków KE, uproszczono procedury decyzyjne z udziałem PE. - Wzrosła rola PE w zakresie wymiaru SiSW. - Nie przeprowadzono większych zmian w odniesieniu do Rady. - Wzrosła rola przewodniczącego KE, który może wpływać na orientację polityczną KE. - ETS przyznano nowe kompetencje w zakresie przepływu osób, polityki azylowej, imigracyjnej, współpracy politycznej i społecznej. - W II filarze ustanowiono Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz