Wykład - Zasada identyczności i ciągłości państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zasada identyczności i ciągłości państwa - strona 1

Fragment notatki:

Zasada identyczności i ciągłości państwa.
W pewnych sytuacjach, takich jak:
czasowa okupacja całego terytorium państwa
rewolucyjna zmiana rządu, ewentualnie także ustroju społeczno-politycznego
istotne zmiany granic państwowych
zmiana nazwy państwa
powstaje pytanie, czy państwo istniejące po tych zmianach jest tym samym państwem z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Jest to zagadnienie ciągłości(identyczności) państwa.
Praktyka międzynarodowa dowodzi, ze w ostatnich czasach utrzymano tezę o ciągłości państwa, a więc również ciągłości praw i zobowiązań międzynarodowych. Np. w okresie 1939 - 1944 całe terytorium Polski znalazło się pod okupacją, równocześnie nastąpiła zmiana ustroju społeczno-politycznego, a po wojnie istotnie zmieniono granice.
Czasowa okupacja terytorium państwa, jego bezprawna aneksja i to, ze władze najwyższe przestały na pewien czas istnieć (np. w Czechosłowacji) lub nie mogły sprawować efektywnej władzy na terytorium państwa, nie były uważane za przerwanie ciągłości bytu państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego, jeśli po pewnym czasie władze jego odzyskały możliwość wykonywania swej suwerenności. Określane jest to w doktrynie jako ius postlimini.
W przypadku rewolucyjnej zmiany rządu pewne wątpliwości występowały tylko wtedy, kiedy była ona połączona z rewolucja społeczno-polityczną, pociągającą za sobą zmianę typu państwa (np. rewolucyjne przejście do ustroju socjalistycznego). Jednak i w tych przypadkach z reguły uznawano ciągłość państwa (np. Polska, Czechosłowacja, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Kuba, Chińska Republika Ludowa, jedynie przypadku byłego ZSRR trudno jest mówić o ciągłości podmiotowości prawnomiędzynarodowej z Rosją)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz