Wykład z etyki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład z etyki - strona 1 Wykład z etyki - strona 2 Wykład z etyki - strona 3

Fragment notatki:

Etyka wykład nr 1 07.10.2010
Brak listy zajęcia nie obowiązkowe.
EGZAMIN pisemny- tutaj będziemy opisywać pewne zagadnienia. W przeciwieństwie do logiki gdzie były zadania. JEST PORGRAM WYKŁADU W POSTACI SYLABUSSA. TEMATY:
Zagadnienia ogólne - metaetyka. Wybrane zagadnienia szczegółowe - etyka stosowana. Etyka jest przedmiotem który nienajlepiej się wykłada, dobrze jest prowadzić dialog. Tematy które są przedmiotem wzbudzają kontrowersję bo ludzie mają różne poglądy. Będziemy prowadzić dialogi.
Umiejętność prowadzenia racjonalnego sporu, musimy racjonalnie uzasadniać swoje stanowiska moralne. Istotne jest to aby umieć uzasadniać takie a nie inne zdanie. Etyka na pewno nie jest matematyką - tu nic nie wynika w sensie absolutnie pewnym. EGZAMIN BĘDZIE W LUTYM.
ZERÓWKA - umówimy się później. Podręczniki:
Nie jest łatwo wskazać 1 podręcznik który by nas przygotował do egzaminu. Co prawda wykład jest podstawa do zdania egzaminu ale literatura się przyda.
Maria Ossowska - „Podstawy nauki o moralności” - pisana podczas okupacji. Wydanie 2 1957 rok. Potem w latach 60-tych wydanie następne, nowej nie ma zostaje biblioteka , allegro, i antykwariaty. „Normy moralne, grupa systematyzacji” - ta sama autorka co w 1 punkcie. - wznowiona kilka lat temu.
„Moralność mieszczańska” - chyba ta sama autorka. NAJBARDIZJE PRZYDANTY- 2009r. „Wiedza o etyce” Jan Hartman i Jan Woleński. 39zł.
Peter Vardy i P. Grosch „ Etyka” wydanie z 1995r. jedyne po polsku ciężko dostać. F. Richen „ Etyka ogólna” - 2001r. wydanie polskie
A. Anzenbacher - „Wprowadzenie do etyki” 2008r. wydanie polskie. 3 ostatnie książki - korzysta doktor w różnym zakresie na różnych tematach. Jak ktoś nie będzie na wykładzie może do nich sięgnąć. Etyka, kojarzy nam się z tym moralność. Etymologia - pochodzenie wyrazów
ETYKA - pochodzi od greckiego słowa (ETHOS). Zapisywany na 2 razy:
Stajnia obora albo chlew w 1 zapisie ( dziwne N o z kreska w środku zwykłe o i dziwaczne s). Znaczenie sposobów życia, miejsce w którym żyje. ( duże e dziwne o z kreska w środku zwykłe o i dziwaczne s) Znaczy to w przybliżeniu charakter , zwyczaj, obyczaj. Polskie słowo moralność pochodzi to od języka łacińskiego (MOS) mnoga (mores) i Morales. Znaczenie wyrazu MOS to charakter obyczaj norma narzucona przez bogów. Jego znaczenie jest praktycznie identyczne ze znaczeniem greckiego tego 2-go.


(…)

… człowiek nie może być szczęśliwy. Arystoteles jest twórcą samego terminu ETYKA, używał tego terminu w swoich dziełach. 3 dzieła Arystotelesa:
1) Etyka wielka
2) Etyka euganejska
3) Etyka nikomachejska Polityka - była przez niego definiowana jako sposób organizowania życia społecznego który zapewnia ludziom szczęście? Pojęcie moralności w wymiarze społecznym….
Arystoteles jest twórca złożoności bytu…
… zewnętrznej rzeczywistości i nie mają przez to wartości logicznej. Etyka wykład nr 3 21.10.2010
Relatywizm moralny: - a absolutyzm. Spór o to czy istnieją jakieś stałe niezmienne zasady postepowania, czy też takich zasad nie ma. Czy zasady moralne mają charakter zmienny w czasie czy nie. Relatywizm moralny - skonstruowała je polska uczona prof. Pawłowska. Rozróżnia 4 znaczenia relatywizmu:
1) Rozumiany…
…, miał komfortowe warunki pracy , był wykładowcą uniwersyteckim w Paryżu. Uważał się przede wszystkim za teologa. Nie zawsze św. Tomasz był przez kościół uważany za świętego jego pracę za życia były krytykowane. Odrodzenie hedonizmu ma swój początek w encyklice papieskiej, stała się impulsem do powstania nowego kierunku Neo-hedonistycznego.
Św. Tomasz był zwolennikiem idei zgodnie z która normy moralne…
… wieku mamy kilka nurtów:
1) Rozwój myśli marksistowskiej - Rosja sowiecka ale także wśród myślicieli zachodnich. Marksizm jako filozofia zyskał ogromna popularność wśród inteligencji francuskiej. 2) Mieliśmy nurt anglosaski - język moralności Emotywiści, 3) Nurt etyki katolickiej - zwłaszcza inspirowany neotomizmem inspirowana encyklika papieską. Potem stało się do doktryną katolicka nauczaną w seminariach i szkołach katolickich.
4) Filozofia fenomenologiczna - wniosła nowe pomysły także w etyce.
5) Oryginalnym nurtem 20 wiecznym był EGZYSTENCJALIZM - Ojciec to duński ojciec żyjący w wieku 19 Kierek Gaard . Wychowany w duchu protestanckiej religii. Nurtował go problem odpowiedzialności za własne czyny. Człowiek ponosi nieograniczoną odpowiedzialność oralną za swoje czyny.
6) Największy wpływ…
… musi mieć na to wyraźna zgodę.
Etyka wykład nr 10 13.01.2011
Egzamin zerowy - w okolicach 27 stycznia. Egzamin normalny 4 luty w piątek pamiętaj 3 doktryny. Ostatnie 2 wykłady to będzie bioetyka. Etyka w polityce:
Zachowania zmierzające do uzyskania władzy jak i jej utrzymania.
Władza w obrębie stowarzyszenia , korporacji, związku albo w obrębie związku wyznaniowego - wreszcie o władzy sprawowanej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz