Wykład - XNA Software Development Kit

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - XNA Software Development Kit - strona 1 Wykład - XNA Software Development Kit - strona 2 Wykład - XNA Software Development Kit - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie do programowanie gier dr Grzegorz Filipczyk
Wykład 5
XNA Software Development Kit
Klasa SoundEffect
Pozwala na przechowanie referencji do pliku z efektem dźwiękowym w formacie .wav Pliki dźwiękowe tak jak i obrazy i znaki traktowane są jako zasób i muszą zostać dodane do projektu Format plików dźwiękowych .wav stworzony został przez Microsoft oraz IBM. Bazuje na formacie RIFF, poszerzając go o informacje o strumieniu audio, takie jak użyty kodek, częstotliwość próbkowania czy ilość kanałów public SoundEffect (byte[] buffer,
int sampleRate,
AudioChannels channels )
SoundEffect sygnal;
sygnal= Content.Load(”odglos"); public bool Play () - metoda powodująca odtworzenie pliku dźwiękowego skojarzonego z obiektem klasy SoundEffect public static float MasterVolume { get; set; } - ustawia głośność dla efektów dźwiękowych
0.0f - cicho
1.0f - głośno
public static float SpeedOfSound { get; set; } - zwraca szybkość dźwięku 343.5 m/s public bool Play (float volume, float pitch, float pan) Klasa SoundEffectInstance
Klasa pozwalająca na sterowanie odtwarzaniem pliku dźwiękowego skojarzonego z obiektem klasy SoundEffect public virtual void Play () public void Stop () public void Pause () public void Resume () public SoundState State { get; } public virtual bool IsLooped { get; set; } - wartość true powoduje zapętlenie odtwarzania dźwięku
public float Volume { get; set; } - ustala głośność odtwarzania dźwięku
public float Pan { get; set; } - ustawienia balansu dźwięku (-1.0f kanał lewy, 1.0f kanał prawy)
public float Pitch { get; set; } - ustawienia wysokości dźwieku (-1.0f oktawa w dół, 1.0f oktawa w górę)
Klasa Song
Zapewnia dostęp do plików muzycznych w formacie .mp3 lub .wma Tak jak inne zasoby pliki z muzyką musza zostać dodane do projektu Song podklad;
podklad = Content.Load("Sleepwalk");
Klasa MediaPlayer
Klasa dostarcza metod i właściwości pozwalających na odtwarzanie plików muzycznych public static MediaState State { get; } public static float Volume { get; set; } public static void Play ( Song song ) public static void Stop () public static void Pause () public static void Resume () Klasa Mouse
Umożliwia pobieranie pozycji myszy oraz stanu klawiszy myszy
public static MouseState GetState () ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz