Wykład - PrimitiveType

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - PrimitiveType - strona 1 Wykład - PrimitiveType - strona 2 Wykład - PrimitiveType - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie do programowanie gier dr Grzegorz Filipczyk
Wykład 7
PrimitiveType
PrimitiveType - typ wyliczeniowy definiujący sposób uporządkowania wierzchołków
TriangleList - dane są uporządkowane jako sekwencja trójkątów. Każdy trójkąt opisywany jest za pomocą trzech wierzchołków,
TriangleStrip - dane są uporządkowane jako sekwencja trójkątów. Każdy trójkąt opisywany jest za pomocą dwóch nowych wierzchołków i jednego wierzchołka trójkąta poprzedzającego,
LineList - dane są uporządkowane jako sekwencja odcinków. Każdy odcinek opisywany jest za pomocą dwóch wierzchołków,
LineStrip - dane są uporządkowane jako sekwencja odcinków. Każdy odcinek opisywany jest za pomocą jednego nowego wierzchołka oraz jednego wierzchołka odcinka poprzedającego Typy wierzchołków
Każdy wierzchołek trójkąta zawiera dane o jego położeniu w przestrzeni Wierzchołek może również zawierać inne dodatkowe dane np. o kolorze, teksturze czy oświetleniu trójkąta Klasa GraphicsDevice
Metody:
DrawUserPrimitives DrawUserIndexedPrimitives DrawPrimitives DrawIndexedPrimitives GraphicsDevice.DrawUserPrimitives Generic Method (PrimitiveType, T[], Int32, Int32)
public void DrawUserPrimitives
(
PrimitiveType primitiveType,
T[] vertexData,
int vertexOffset,
int primitiveCount ) where T : GraphicsDevice.DrawUserIndexedPrimitives Generic Method (PrimitiveType, T[], Int32, Int32, Int16[], Int32, Int32)
public void DrawUserIndexedPrimitives
(
PrimitiveType primitiveType,
T[] vertexData,
int vertexOffset,
int numVertices,
short[] indexData,
int indexOffset, int primitiveCount ) where T : GraphicsDevice.DrawPrimitives Method
public void DrawPrimitives ( PrimitiveType primitiveType,
int startVertex,
int primitiveCount )
GraphicsDevice.DrawIndexedPrimitives Method
public void DrawIndexedPrimitives ( PrimitiveType primitiveType,
int baseVertex,
int minVertexIndex,
int numVertices,
int startIndex,
int primitiveCount ) Struktura VertexPositionColor
Struktura opisująca wierzchołki uzupełniając współrzędne danymi o kolorze
Pola:
public Vector3 Position public Color Color Klasa BasicEffect
Zawiera podstawowe efekty związane z renderowaniem grafiki


(…)

… widzenia CreatePerspectiveFieldOfView
Macierz projekcji widzenia pozwala określić zasięg widzenia
Przyjmując że wierzchołek piramidy określa położenie kamery. Wszystko, co istnieje wewnątrz tej piramidy, można zobaczyć, coś, co istnieje poza piramidą nie może być widoczne Różne metody tworzenia macierzy rzutowania perspektywy są używane do określenia rozmiaru i kształtu piramidy fieldOfView Pole widzenia
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz