Wykład - XNA Software Development Kit

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - XNA Software Development Kit - strona 1 Wykład - XNA Software Development Kit - strona 2 Wykład - XNA Software Development Kit - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie do programowanie gier dr Grzegorz Filipczyk
Wykład 3
XNA Software Development Kit
XNA XNA's Not Acronymed
Zbiór narzędzi firmy Microsoft pozwalającym na tworzenie gier (aplikacji multimedialnych) przeznaczonych dla systemu Windows, konsoli Xbox 360 oraz Windows Phone XNA
XNA oferuje wsparcie przy tworzeniu:
Gier platformowych
Gier typu FPS (First-person shooter) Strategii czasu rzeczywistego zbiór narzędzi umożliwiających tworzenie aplikacji multimedialnych, który ma na celu uproszczenie korzystania ze środowiska zarządzanego DirectX (Management DirectX)
W skład XNA wchodzi:
XNA Game Studio,
XNA Framework,
XNA Framework Content Pipeline XNA Game Studio
Pierwotnie planowano stworzenie oddzielnego środowiska programistycznego, które miało nosić nazwę XNA Game Studio Professional i bazować na Visual Studio 2005. Jednak rozwój tej technologii ograniczył się do stworzenia narzędzia, które tak naprawdę rozszerzało możliwości już istniejącego środowiska Visual Studio.
Microsoft zdecydował się także opublikować XNA Game Studio Express, przeznaczone dla tej wersji środowiska IDE XNA Framework
Microsoft.Xna.Framework - podstawowa biblioteka Frameworka pozwalająca np. na operacje na macierzach i wielu innych niezbędnych rzeczach w grach Microsoft.Xna.Framework.Audio - biblioteka związana z dźwiękiem. Między innymi pozwala na obsługę Direct3D Audio i umożliwia przestrzenne odtwarzanie dźwięku Microsoft.Xna.Framework.Content - odpowiada za ładowanie do projektu takich elementów, jak: tekstury, dźwięki, modele czy filmy, oraz zarządza nimi Microsoft.Xna.Framework.GamerServices - ta biblioteka pozwala integrować aplikację z usługami społecznościowymi platformy LIVE
Microsoft.Xna.Framework.Graphics - biblioteka związana ze wszystkim, co pojawia się na ekranie Microsoft.Xna.Framework.Input - w tej bibliotece znajdują się wszystkie polecenia związane z obsługą wejścia aplikacji.
Microsoft.Xna.Framework.Media - biblioteka odpowiedzialna np. za uruchamianie filmów i dźwięków w aplikacji.
Microsoft.Xna.Framework.Net - biblioteka związana z częścią sieciową aplikacji. Pozwala na tworzenie, dołączanie, szukanie gier oraz zarządzanie ruchem sieciowym aplikacji.
Microsoft.Xna.Framework.Storage - biblioteka związana z przestrzenią udostępnianą dla aplikacji w celu zapisywania jakiś informacji (np. ustawienia, zapis stanu gry itp.). XNA Framework Content Pipeline
Ta część Frameworka jest związana biblioteką Content, która kompiluje assety (modele, dźwięki itp.) na potrzeby aplikacji, dodatkowo serializując je, dzięki czemu mogą być ładowane szybciej, oraz utrudniając osobom postronnym wyciągnięcie samych assetów.


(…)

… wciśnięte klawisza
Keys
Typ wyliczeniowy
public enum Keys Identyfikuje określony klawisz na klawiaturze
Namespace: Microsoft.Xna.Framework.Input Keyboard
Klasa public static class Keyboard Umożliwia pobieranie klawiszy z urządzenia wejściowego klawiatury
Namespace: Microsoft.Xna.Framework.Input public static KeyboardState GetState () - zwraca bieżący stan klawiatury
public static KeyboardState GetState…
…, w tym obecnego stanu przycisków i joysticków
Namespace: Microsoft.Xna.Framework.Input GamePadState
Konstruktor
public GamePadState (GamePadThumbSticks thumbSticks, GamePadTriggers triggers,
GamePadButtons buttons,
GamePadDPad dPad)
Inicjuje nowy obiekt struktury GamePadState public bool IsButtonDown (Buttons button) - zwraca prawdę gdy określone przyciski na padzie są wciśnięte
public bool IsButtonUp (Buttons…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz