Wykład - Biblioteka GDI+

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Biblioteka GDI+ - strona 1 Wykład - Biblioteka GDI+ - strona 2 Wykład - Biblioteka GDI+ - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie do programowanie gier dr Grzegorz Filipczyk
Wykład 2
Biblioteka GDI+
Kolory
Do reprezentacji danych o kolorach w .NET wykorzystywana jest struktura Color. Poszczególne kolory reprezentowane są przez statyczne własciwości Struktura Color pozwala dodatkowo na definiowanie kolorów przez użytkownika
Tworzenie instancji struktury Color
Do utworzenia obiektów struktury Color można użyć metod:
public static Color FromName(string name)
public static Color FromKnownColor(KnownColor color) public static Color FromArgb(int argb) public static Color FromArgb( int alpha, int red, int green, int blue ) Metoda FromName()
Metoda FromName() otrzymuje na wejściu nazwę koloru i na jej podstawie tworzy nowy obiekt typu Color Color czerwony = Color.FromName(”Red”);
Metoda FromKnownColor()
Metoda FromKnownColor() otrzymuje na wejściu wartość typu wyliczeniowego KnownColor Color magenta = Color.FromKnownColor(KnownColor.Magenta);
FromArgb()
Metoda FromArgb() pozwala na definiowanie koloru według wartości RGB oraz wartości alfa (przeźroczystość koloru)
Color statel = Color.FromArgb(112, 128, 144);
Color state2 = Color.FromArgb(255, 112, 128, 144);
Rozbicie koloru na składowe RGB oraz alfa
Właściwości public byte A { get; } public byte R { get; } public byte G { get; } public byte B { get; } Pozwalają na dekompozycje koloru na wartości numeryczne w systemie RGB
Color stateGray = Color.FromArgb(255, 112, 128, 144);
Byte a = stateGray.A;
Byte a = stateGray.R;
Byte a = stateGray.G;
Byte a = stateGray.B;
Czcionki Biblioteka GDI+ obsługuje czcionki w standardach OpenType oraz TrueType.
Rodzina czcionek - reprezentuje grupę krojów pisma, które charakteryzują się zbliżonym wyglądem (np. rodzina czcionek Tahoma)
Krój pisma - reprezentuje zbiór czcionek należących do tej samej rodziny i stylu, ale różniących się wielkością (np. Tahoma pogrubiona)
Czcionka - definiuje sposób reprezentowania znaków w danej rodziny czcionek, wybranym stylu oraz rozmiarze (np.. Tahoma zwykła 10)
Klasa FontFamily
Obiekty klasy FontFamily wykorzystywane są do tworzenia obiektów klasy Font oraz do zapewnienia nazw dla wszystkich rodzin czcionek dostępnych w systemie
Konstruktory:
public FontFamily(GenericFontFamilies genericFamily) public FontFamily(string name) public FontFamily(string name, FontCollection fontCollection) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz