Wykład - wykonywanie funkcji publicznych i realizacja zadań publicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wykonywanie funkcji publicznych i realizacja zadań publicznych - strona 1

Fragment notatki:

Wykonywanie funkcji publicznych i realizacja zadań publicznych przez organizacje społeczne
Organizacje społeczne(organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne, cechują się: odrębnością od struktur państwa, samodzielnością organizacyjną, trwałością celów i struktur, dobrowolnością uczestnictwa np. partie polityczne, stowarzyszenia, zrzeszenia, samorządy, związki zawodowe, zlecanie funkcji organizacjom polega na upoważnianiu ich do stosowania prawa administracyjnego za pomocą jednostronnych rozstrzygnięć, może być regulowane jedynie w drodze ustawy, funkcje zlecone powinny być oddzielone od funkcji podstawowych danej organizacji, większość tych podmiotów to organizacje pozarządowe (osoby prawne nie posiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie ustaw, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych, organizacje podlegają w zakresie objętym ustawą nadzorowi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz