Wykład - Wykładnia systemowa traktatów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wykładnia systemowa traktatów - strona 1

Fragment notatki:

Wykładnia systemowa traktatów
Zakłada sięganie do systemu prawa międzynarodowego zarówno w szerszym i węższym znaczeniu; razem z kontekstem należy brać pod uwagę wszelkie, odpowiednie normy prawa międzynarodowego, mające zastosowanie między stronami  normy zwyczajowe, uchwały, zasady ogólne prawa, normy powszechne, normy regionalne, normy partykularne, pierwszeństwo Karty Narodów Zjednoczonych, ius cogens.
Art. 31 ust. 3 c) Konwencji Wiedeńskiej:
„Łącznie z kontekstem należy brać pod uwagę:
[...] c) wszelkie odpowiednie normy prawa międzynarodowego, mające zastosowanie w stosunkach między stronami”
Norma o randze prawa zwyczajowego, działa niezależnie czy w traktacie jest norma odsyłająca do prawa międzynarodowego.
Jeżeli w traktacie jest klauzula dot. zakresu stosowania norm prawa międzynarodowego to ona będzie stosowana a nie art. 31 ust.3 c)
Normy prawa międzynarodowego muszą się nadawać do stosowania tego traktatu. Muszą być merytorycznie związane z traktatem.
Muszą mieć zastosowanie w stosunkach między stronami traktatu. O jakie strony chodzi?
wszystkie strony traktatu - zbyt rygorystyczne podejście
strony sporu dot. wykładni - zbyt relatywistyczne podejście
tylko normy zwyczajowe - zbyt zawężające
sięgamy do takich norm, które wiążą strony sporu i są przyjmowane (choćby milcząco) przez inne państwa strony traktatu - najlepsze rozwiązanie.
--
Zakłada sięganie do systemu PM zarówno w szerszymi jak i węższym znaczeniu, razem z kontekstem należy brać pod uwagę wszelkie odpowiednie normy PM, mające zastosowanie między stronami, tzn. Zwyczajowe, Uchwały;
Zasady ogólne prawa;
Powszechne;
Regionalne;
Partykularne;
KNZ - pierwszeństwo;
Ius cogens. Art. 31 ust 3 c - norma o randze prawa zwyczajowego działa niezależnie czy w traktacie jest norma odsyłająca do PM, ale jeśli w traktacie jest norma, która wskazuje na pewien zakres to ta klauzula traktatu będzie miała znaczenie i będzie stosowana. Normy, które trzeba stosować w interpretacji muszą być odpowiednie, czyli:
merytorycznie powiązane z traktatem
takie, by mogły mieć zastosowanie w stosunkach między stronami (powstały wątpliwości o jakie strony chodzi? 1. o wszystkie strony traktatu - odrzucono; 2. o strony sporu - odrzucono ze względu na duży relatywizm traktatu; 3. normy tylko zwyczajowe (odrzucono); sięgamy do takich norm spoza traktatu, które są akceptowane i wiążą strony traktatu - najlepsze rozwiązanie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz