Wykład - Sześć głównych zasad dotyczących budżetu UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Sześć głównych zasad dotyczących budżetu UE - strona 1 Wykład - Sześć głównych zasad dotyczących budżetu UE - strona 2 Wykład - Sześć głównych zasad dotyczących budżetu UE - strona 3

Fragment notatki:

EKONOMIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ dr Iwona Pawlas Wykład 4
Sześć głównych zasad dotyczących budżetu UE
zasada jedności; oznacza, że dochody i wydatki Wspólnoty muszą być określone w jednym momencie
zasada uniwersalności; stanowi, ze dochody budżetowe nie mogą być przypisane do konkretnych pozycji po stronie wydatków budżetowych. Dodatkowo, zgodnie z tą zasadą wszystkie dochody i wydatki muszą być przypisane do konkretnego roku budżetowego
zasada jednoroczności; określa, że operacje budżetowe są odnoszone do danego roku budżetowego. W ten sposób kontrole działań podejmowanych przez Wspólnoty jest łatwiejsza. Wspólnoty muszą pogodzić z tą zasadę z faktem podejmowania wieloletnich działań. Stąd dwie perspektywy określone w budżecie jako: zobowiązania i płatności
zasada równości dochodów i wydatków; wymaga by dochody dla danego roku finansowego pokrywały płatności założone na ten rok. Nie dopuszcza się bowiem pożyczek.
zasada specyfikacji wydatków; oznacza, że niezbędne jest przypisanie poszczególnych kwot do konkretnych celów w celu wyeliminowania niejasności zarówno na etapie autoryzacji, jak i wykonawstwa
szacunkowa wartość dochodów i wydatków budżetu wyrażona jest w euro, mimo że część państw członkowskich pozostaje poza UGW
W procesie uchwalania budżetu udział biorą trzy główne organy UE:
Komisja Europejska
Rada UE
Parlament Europejski
Budżet realizuje na własną odpowiedzialność Komisja Europejska. Kontrola wykonania budżetu jest prowadzona przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, Radę UE, Parlament Europejski.
Dochody wspólnotowego budżetu pochodzą z następujących źródeł:
Tradycyjne dochody własne
- są częścią budżetu wspólnotowego począwszy od 1 stycznia 1970
- składają się na nie opłaty celne, które są pobierane zgodnie z ogólnie przyjętymi taryfami celnymi przy ruchu towarowym z krajami trzecimi oraz podatki rolne, czyli opłaty uiszczone przy imporcie produktów rolnych z krajów nie należących do Wspólnot Europejskich
- obecnie odpowiadają one 12% wszystkich przychodów
Przychody VAT
- zasilają budżet wspólnoty od 1977
- od tego czasu państwa członkowskie były zobowiązane do przekazania około 1% wpływów
Z tytułu podatku od wartości dodanej pobieranego w swoim kraju= obecnie jest to 0,35% opłat pobieranych jako VAT
- VAT obecnie stanowi ok. 14% całego budżetu UE
Składki członkowskie (przychody z DNB)
- od 1988
- oparte na dochodzie narodowym brutto krajów członkowskich


(…)


Wydatki UE do 2006 roku Udziały w %
Rolnictwo 47%
Fundusze strukturalne i fundusz spójności 37% Polityka wewnętrzna 6%
Akcje zewnętrzne 5%
Administracja 5%
Trwały wzrost podzielony jest na dwa oddzielne, choć wzajemnie zazębiające się obszary:
konkurencyjność dla wzrostu i zatrudnienia obejmujący wydatki na badania i innowację, edukację i szkolenia, sieci transeuropejski, rynek wewnętrzny i polityki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz