Wykład - Subdyscypliny demografii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Subdyscypliny demografii - strona 1 Wykład - Subdyscypliny demografii - strona 2

Fragment notatki:

Subdyscypliny demografii
Demografia ogólna - przedmiotem jej jest rozwiązywanie problemów teoretycznych dotyczących pomiaru i opisu struktur oraz procesów demograficznych
Demometria - to nauka o metodach pomiaru i predykcji procesów demograficznych za pomocą aparatu matematyczno-statystycznego
Demografia opisowa - zajmuje się opisem struktur i procesów demograficznych
Demografia historyczna - zajmuje się opracowaniem metod oraz opisu struktur i procesów demograficznych w minionych okresach (wyniki badań publikowane są w kwartalniku „Przeszłość demograficzna”)
Demografia potencjalna - stworzyła własny system pomiaru i oceny procesów demograficznych nadając każdemu człowiekowi wagę zależną od jego płci, wieku i innych cech
Demografia społeczna - zajmuje się społecznymi uwarunkowaniami i konsekwencjami procesów demograficznych
Demografia ekonomiczna - zajmuje się ekonomicznymi uwarunkowaniami i konsekwencjami procesów demograficznych
Doktryny demograficzne - zajmujące się formułowaniem teorii rozwoju ludzkości
Powiązania demografii z innymi dziedzinami
Ścisłe związki z innymi dziedzinami:
Ze statystyką -dostarcza ogólnych metod pomiaru procesów masowych demografia powiązana jest bezpośrednio
Z ekonomią - każde opracowanie demograficzne interesuje ekonomistę dlatego, że człowiek, a ściślej biorąc jego zdolność do pracy, jest decydującym czynnikiem rozwoju ekonomicznego; praca człowieka ma zawsze aspekty demograficzne; proces reprodukcji ludności jest jednocześnie procesem reprodukcji pracy
Z polityką społeczną -zespołem idei oraz działań zmierzających do polepszenia całokształtu warunków życiowych ludności oraz stosunków międzyludzkich
Z socjologią
Z psychologią - związki te realizują się w badaniach społecznych i kulturowych uwarunkowań postaw prokreacyjnych ludności
Z medycyną - demografia jest związana bezpośrednio w zakresie oceny przeciętnego dalszego trwania życia, w badaniach umieralności czy dzietności
Demografię charakteryzuje interdyscyplinarność - korzysta z dorobku innych dziedzin nauki.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz