Wykład - Struktury zadaniowe/doraźne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Struktury zadaniowe/doraźne - strona 1 Wykład - Struktury zadaniowe/doraźne - strona 2 Wykład - Struktury zadaniowe/doraźne - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy zarządzania prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka
Wykład 5
Struktury zadaniowe/doraźne Umożliwiają elastyczne, szybkie reagowanie na zmiany w coraz bardziej burzliwym otoczeniu
Polegają na tworzeniu doraźnych zespołów, które zajmują się rozwiązywaniem konkretnego problemu
Czynniki wpływające na różnice struktur organizacyjnych:
Wiek i wielkość organizacji
System techniczny, technologia
Ludzie i ich dążenie do władzy
Otoczenie
Funkcje struktury organizacyjnej:
Reguluje
Stanowi ramy działań organizacyjnych
Zapewnia realizację celów i strategii
Formalizacja organizacji- proces utrwalenia na piśmie celów i zadań oraz zasad, reguł i wzorców działań (sposobów wykonywania zadań), poszczególnych elementów (od poziomu stanowiska) i organizacji jako całości.
Formalizując organizację tworzymy:
Wewnętrzne przepisy, które określają:
Cele i zadania organizacji, jej jednostek i komórek, stanowisk kierowniczych i wykonawczych
Odpowiadające tym celom i zadaniom zakresy uprawnień i odpowiedzialności
Wzorce (modele działań)
Dokumenty organizacyjne
Statut
Regulaminy (w tym organizacyjny, wynagrodzeń, premiowania, pracy)
Instrukcje
Plany i procedury zarządzania
Dlaczego potrzebna jest formalizacja?
Zapewnia realizację celów i zadań
Zapewnia integralność organizacji
Ogranicza różnorodność zachowań ludzi
Ułatwia wprowadzanie do organizacji nowych jej członków
Miary stopnia formalizacji:
Liczba przepisów organizacyjnych
Stopień szczegółowości przepisów
Stopień rygorystyczności przepisów (dotkliwość sankcji grożących w przypadku niezastosowania się do przepisu)
Czynniki określające stopień sformalizowania:
Rodzaj działalności
Waga i znaczenie celów organizacji
Technologie
Kwalifikacje i umiejętności ludzi
Sytuacja ekonomiczna
Przeformalizowanie - Obowiązywanie zbyt wielu i zbyt rygorystycznych przepisów oraz nie pozwala na elastyczne działanie
Niedoformalizowanie:
Niedostateczny stopień sformalizowania
Pracownicy mają zbyt dużo swobody w wyborze zadań i sposobów ich realizacji
Często dokonują wyborów niewłaściwych z punktu widzenia celów organizacji
Inne błędy:
Dysproporcje w stopniu sformalizowania różnych sfer działania organizacji
Zła jakość przepisów (niejasność, brak zwięzłości, niezrozumiałość, sprzeczność, dublowanie się przepisów) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz