Wykład - Struktura społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Struktura społeczna - strona 1 Wykład - Struktura społeczna - strona 2

Fragment notatki:

Struktura społeczno-zawodowa ludności Polski.
Przeobrażenia struktury społeczno-zawodowej w Polsce
Struktura - oznacza układ i wzajemne relacje elementów stanowiących całość, czyli wewnętrzną budowę
Struktura społeczeństwa - to układ wszystkich grup społecznych, zrzeszeń i innych form życia społecznego wchodzących w skład danej zbiorowości.
Podstawowym komponentem makrostruktury społeczeństwa jest struktura zawodowa, czyli podział społeczeństwa na kategorie społeczno zawodowe.
Międzysektorowa ruchliwość
Podział gospodarki narodowej najczęściej spotykany przy analizach struktury ludności czynnej zawodowo - wyróżniamy 3 sektory
Rolniczy (obejmuje też leśnictwo, rybołówstwo)
Przemysłowy (zalicza się budownictwo)
Usługowy - najbardziej zróżnicowany, obejmuję resztę działań gospodarczych Powyższy podział to najstarszy i najczęściej stosowany podział przyjęty przez międzynarodowe biuro pracy. Klasyfikacja ta opiera się na mechanicznym podziale zatrudnienia bez uwzględnienia zmian poszczególnych sektorów.
Przemiany struktury czynnych zawodowo wg głównych sektorów polegają na przegrupowaniach siły roboczej sektora pierwszego na drugi i z drugiego na trzeci. W efekcie wzrasta zróżnicowanie społeczne pod względem zatrudnieniowym.
W okresie międzywojennym najistotniejsza cechą struktury była koncentracja siły roboczej w rolnictwie (ponad 70 % ogólnej liczby zatrudnionych). Zatrudnieni w drugi i trzecim sektorze

(…)

…).
W roku 1997 odsetek pracy w sektorze pierwszym kształtował się:
Wielka Brytania 1,8%
USA
2,7%
Szwecja
2,8%
Niemcy
2,9%
Francja
4,5%
Włochy
6,8%
Polska
22,8%
1997 - na 100 zatrudnionych w sektorze drugim przypadało zatrudnionych w usługach (sektor 3)
Kanada
315
USA
307
Szwecja
274
Wielka Brytania
263
Hiszpania
206
Polska 146
Podział na ludność miejską i wiejską.
1946 r. - miasta 8mil. w miastach
1960 r…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz