Wykład - Strategia marketingowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Strategia marketingowa - strona 1 Wykład - Strategia marketingowa - strona 2

Fragment notatki:

Marketing dr Mirosława Barczak
Wykład 3
Strategia marketingowa
zestaw działań, przy pomocy, których przedsiębiorstwo osiąga swoje cele rynkowe w danych warunkach miejsca i czasu,
określona koncepcja systemowego działania polegająca na formułowaniu zbioru długofalowych celów przedsiębiorstwa i ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu,
określić zasoby i środki niezbędne dla osiągnięcia celów oraz sposób postępowania zapewniający optymalne wykorzystanie tych środków,
elastyczne działanie firmy.
Hierarchie strategii:
w horyzoncie czasowym:
strategiczne planowanie - długofalowe, ogólne,
taktyczne, operacyjne planowanie - krótkofalowe, szczegółowe, bieżące,
wg podmiotów planowania:
przedsiębiorstwa - ogólne, dotyczące całej firmy,
funkcjonalne - dotyczące poszczególnych funkcji [w tym strategii marketingowej]
wydziały = jednostki biznesu
Etapy budowania strategii marketingowej
Analiza otoczenia
Analiza potencjału zasobów i organizacji
Identyfikacja celów strategicznych
Faza wstępna
Segmentacja rynku
badań
Sformułowanie marketingu mix + personel
Faza instrumentalna
marketing mix
Podział i uruchomienie środków - wdrożenie strategii
Kontrola i ewentualna korekta strategii
Cele strategiczne i wieloletnie - dotyczące decyzji o rodzaju działalności, jaką będziemy prowadzić, jak zdobywać zasoby, wielkość sprzedaży, udział w rynku [wielkość sprzedaży danego przedsiębiorstwa w stosunku do wielkości sprzedaży na całym rynku], utrzymywanie takiego samego udziału [zależy od pojemności rynku, potencjału rynku], zyski, poprawa wizerunku firmy [image - nieekonomiczny].
Sformułowanie marketingu mix - w planach taktycznych planuje się realizację zadań marketingu mix - kto, jakie środki, jaki efekt, kiedy itp.
Podział i uruchomienie - kontakty ludzi, przepływ informacji, realizacja zaplanowanych działań.
Kontrola i ewentualna korekta - może być w trakcie realizacji [kontrola bieżąca], w wyniku zmian w otoczeniu może nastąpić korekta; kontrola po pewnym czasie - kontrola budżetowa, finansowa lub kontrola efektów, skuteczności; czy musi nastąpić korekta?
Przegląd wybranych strategii marketingowych [każda firma musi wypracować własną strategię].
Strategie wg pozycji firmy na rynku:


(…)

… na zyskach, obniżenie kosztów, naśladowanie liderów, utrzymanie dotychczasowych klientów;
koncentrującego się na niszach lub lukach rynkowych - niezaspokojone potrzeby nabywców, wąska grupa nabywców o specyficznych potrzebach, dużym firmom się nie opłaca tak cackać.
Strategie oparte na relacji produkt - rynek [macierz Ansoffa]:
Rynki
Dotychczasowe Nowe
Produkty Dotychczasowe 1) Penetracji rynku 2) Rozwój…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz