Wykład - stosunki polsko-radzieckie (1985-1992)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - stosunki polsko-radzieckie (1985-1992) - strona 1 Wykład - stosunki polsko-radzieckie (1985-1992) - strona 2 Wykład - stosunki polsko-radzieckie (1985-1992) - strona 3

Fragment notatki:

STOSUNKI POLSKO- RADZIECKIE 1985 - 1992 (KALENDARIUM)
W marcu 1985 r. władzę na Kremlu objął Michaił Gorbaczow. podjął on działania zmierzające do poprawienia stanu gospodarki w ZSRR i obniżenia poziomu napięć w stosunkach międzynarodowych. Stopniowo doprowadziło to do szerzej zakrojonych reform wewnętrznych, niekonsekwentnych, spóźnionych i częściowo wewnętrznie sprzecznych, owocujących niejednokrotnie skutkami odległymi od zamierzonych. W efekcie cały system, zarówno w wymiarze politycznym, jak i przede wszystkim ekonomicznym, podlegał postępującemu rozchwianiu, a następnie rozpadowi. Reformyw ZSRR silnie oddziaływały także na stosunki między Moskwą a jej sojusznikami. Kreml stał się czynnikiem sprzyjającym zmianom rozluźniającym dotychczasowy gorset ideologiczny i polityczny władzy komunistów w poszczególnych państwach bloku wschodniego. Stwarzało to nowy kontekst dla procesów zachodzących w Polsce. Równocześnie wszakże nastąpiło faktyczne załamanie się współpracy w ramach RWPG, co pogłębiało kryzysową sytuację w gospodarce. Nieudane próby jej poprawienia podejmowane przez polskie władze w powiązaniu z wzrastającymi przejawami społecznego niezadowolenia groziły rozwojem wydarzeń, którego nikt nie byłby w stanie kontrolować. Kierownictwo PZPR pod naporem tych zjawisk poszukiwało sposobów porozumienia z opozycją, napotykając jednak silny opór poważnej części aparatu partyjno-państwowego. Stanowisko Kremla wobec tych działań nadal pozostawało ważkim czynnikiem, jeśli nawet już nie rozstrzygającym o przebiegu sporów w obozie władzy, to dostarczającym poszczególnym środowiskom partyjnym argumentów. Zakres możliwej samodzielności Polski w poszukiwaniu nowych rozwiązań wyraźnie wzrastał. W lipcu 1988 r. przebywający w Polsce Gorbaczow w istocie dał Jaruzelskiemu wolną rękę w polityce wewnętrznej, oczekując przede wszystkim zapewnienia stabilizacji sytuacji. Publicznie indagowany wówczas o obowiązywanie doktryny Breżniewa uchylił się od jednoznacznej odpowiedzi, lecz w grudniu tegoż roku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ zadeklarował, że wyrzeczenie się stosowania siły lub groźby jej użycia w stosunkach międzynarodowych odnosiło się także do państw socjalistycznych, co powszechnie odebrano jako odwołanie doktryny Breżniewa. Nie znamy szczegółów konsultacji polskiego kierownictwa z Kremlem w sprawie porozumienia z opozycją w ramach "okrągłego stołu". Wiadomo wszakże, że konsultacje takie miały miejsce i że Gorbaczow do ugody władzy z opozycją odnosił się pozytywnie. Gdy po przegranych przez PZPR wyborach w czerwcu 1989 r. powstała kwestia utworzenia nowego rządu, Kreml dał wyraźny sygnał, iż była to wewnętrzna sprawa Polski i ograniczenie władzy komunistów nie wywoła interwencji radzieckiej. Wprawdzie rumuński dyktator Nicolae Ceauşescu pr

(…)

… handlowym, wzajemnym zadłużeniu i wycofaniu wojsk rosyjskich z Polski.Początek wycofywania z Polski 40.000 żołnierzy wojsk sowieckich stacjonujących tu od zakończenia II wojny światowej. Lipiec
Rozwiązanie Układu Warszawskiego. Sierpień
Próba przewrotu w ZSRR i odsunięcia od władzy Michaiła Gorbaczowa. Grudzień
Rosja, Ukraina i Białoruś wypowiedziały w Białowieży układ związkowy ZSRR. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich przestał istnieć.Wizyta w Moskwie wicepremiera Leszka Balcerowicza. 1992
Maj
Wizyta prezydenta Lecha Wałęsy w Moskwie. Po rozmowach Wałęsy z Jelcynem podpisano traktat o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy, oraz porozumienie o wycofaniu z Polski wojsk b. ZSRR oraz wspólne Oświadczenie prezydentów obu państw, potępiające rządy totalitaryzmu. W czasie wizyty trwały rozmowy…
… intensyfikowała swe kontakty z dotychczasową opozycją. Można zatem zaryzykować twierdzenie, iż Kreml oddzielił kwestię wpływów w Polsce od obrony pozycji PZPR. Kilka miesięcy później, w wyniku tzw. jesieni ludów, blok wschodni praktycznie przestał istnieć. 1 lipca 1990 r. rozwiązano ostatecznie Układ Warszawski.
Rząd Polski uzyskał możliwość prowadzenia samodzielnej polityki, która nie wynikała już z dyktatu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz