Wykład - Sankcje wadliwych czynności prawnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Sankcje wadliwych czynności prawnych - strona 1 Wykład - Sankcje wadliwych czynności prawnych - strona 2 Wykład - Sankcje wadliwych czynności prawnych - strona 3

Fragment notatki:

Prawo gospodarcze i prawo pracy prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
Wykład 8
Sankcje wadliwych czynności prawnych:
nieważność bezwzględna - najbardziej ostra sankcja - mimo istnienia zewnętrznego wyrazu czynności - czynność jest niedokonana:
może się na nią powołać każda zainteresowana osoba (zainteresowany jest każdy, bo chcemy by porządek prawny był przestrzegany) - ma charakter definitywny
istnieje z mocy prawa - sąd musi ją uwzględnić z urzędu, nawet gdy nikt tego nie zgłosi
nie może być konwalidowana (uzdrawiana) - nie uzdrawia się czegoś co nie istnieje
w Radwańskim jest konwalidacja czynności bezwzględnie nieważnej - uznanie jej za ważną z mocą wsteczną na podstawie faktów późniejszych np. art. 14k.c.§2, 890 - jeżeli nieważność dotyczy tylko części czynności. Prawnej (niektórych jej postanowień)
czynność jest nieważna od momentu dokonania a nie od momentu uznania za nieważną przez sąd
wyjątek! - zezwala się, iż czynność bezwzględnie nieważna będzie ważna w tych elementach, które są ważne, chyba, że strony nie dokonałyby tej czynności gdyby nie miała ona być ważna tylko w tych elementach
nieważność względna -wzruszalność-unieważnialność- wywołuje wszystkie określone w niej skutki prawne, jednakże skutki te mogą ulec uchyleniu lub zmianie jeśli uprawniona do tego osoba skorzysta z przysługującego jej w tym względzie prawa podmiotowego i to we wskazanym terminie
może się na nią powołać ściśle określony krąg osób (ustawa mówi kto i kiedy)
sąd uwzględnia wzruszenie tylko na wniosek strony osoby uprawnionej
czynność taka może być konwalidowana - istnieje ale jest chora
wyraźnie - wyraźne przyznanie do błędu i uznanie skutków
milcząco - w ciągu roku masz prawo do stwierdzenie nieważności - 1 rok milczenia to nie ma prawa do uchylenia się od skutków - czynność nabiera ważności
bezskuteczność zawieszona - gdy do ważności czynności prawnej potrzebna jest zgoda osoby 3-ciej, np. do dokonania czynności prawnej przez osoby o „niepełnej zdolności” potrzebna jest zgoda opiekuna ustawowego. Czynność jest ważna od momentu zawarcia, a tylko jej skuteczność zawieszona. Tzw. kulejąca czynność prawna. Np. jak małolat chce sprzedać chatę rodziców - czynność nieważna, ale jeśli wrócą i wydadzą zgodę to czynność jest ważna od chwili sprzedaży a nie od chwili zgody
bezskuteczność względna - w celu ochrony interesów osoby trzeciej - ograniczony podmiotowo zakres działania - tylko do określonych osób nie wywołują nigdy skutków
z mocy prawa - jeśli np. umarł facet co miał 10 dzieci, w chwili śmierci było przy nim tylko jedno i sprzedało cały spadek - brak skutków sprzedaży wobec pozostałych - umowa jest ważna tylko w 1/10 - to co było jego (zakładając, że gościu nie namotał w testamencie)


(…)

…, jest alter ego kupca (drugie ja). Prokurent musi być osobą fizyczną poza jednym wyjątkiem - przy NFI - firma zarządcza ma pozycję prokurenta - wpisuje się z imienia i nazwiska przedstawiciela prokurenta.
Kto ustanawia, a kto udziela prokury?
spółki osobowe - komandytowo-akcyjna
ustanowienie - wspólnicy, którzy mają prawo prowadzenia spraw spółki - drogą uchwały
udzielić - każdy wspólnik z osobna
spółki…
… jest prokura.
Prokurent (z systemów germańskich - niemieckich) - sprofilowany rodzaj umocowania - może dokonywać czynności w sądzie i poza sądem dotyczących jakiejkolwiek sprawy prowadzonej przez spółkę. Nie może zbyć, wydzierżawić, ustanowić użytkowania przedsiębiorstwa i należących do niego nieruchomości. Prokura jest ujawniana w rejestrze - wyciąg z rejestru jest umocowaniem prokurenta. (61 k.h…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz