Wykład - Rola i funkcje NBP w polskim systemie bankowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Rola i funkcje NBP w polskim systemie bankowym - strona 1 Wykład - Rola i funkcje NBP w polskim systemie bankowym - strona 2

Fragment notatki:

ROLA ZADANIA I FUNKCJE NBP W POLSKIM SYTEMIE BANKOWYM
NBP jest centralnym bankiem RP NBP jest wyposażony w osobowość prawną i ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym. NBP swoje zadania wykonuje poprzez centralę której siedziba jest W-wie oraz oddziały terenowe. Zadania NBP jako banku centralnego: utrzymywanie wartości pieniądza krajowego ochrona stabilności systemu finansowego podnoszenie efektywności polityki pieniężnej funkcje NBP: f. centralnego banku państwa: formułuje i realizuje politykę pieniężną organizuje i czuwa nad sprawnym przebiegiem rozliczeń pieniężnych obsługuje rząd państwa: obsługa kasowo - rozliczeniowa, kredytowanie budżetu, obsługa długu publicznego. jest współodpowiedzialny za politykę walutowo-dewizową f. banku emisyjnego polega na: wypuszczaniu w obieg znaków pieniężnych organizowaniu obiegu pieniężnego regulowaniu ilości pieniądza w obiegu rynkowym f. banku banków polega na oddziaływaniu na cały system bankowy w taki sposób aby została zrealizowana polityka pieniężna. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE
1. Rozliczenia pieniężne polegają na przemieszczaniu zasobów pieniężnych w postaci strumieni pieniężnych. fizyczne przemieszczanie banknotów i bilonu - są to rozliczenia gotówkowe. Zapisy na kontach bankowych - są to rozliczenia bezgotówkowe. 2. Formy rozliczeń gotówkowych bankowy dowód wpłaty czek gotówkowy 3. Formy rozliczeń bezgotówkowych polecenie przelewu czek rozrachunkowy akredytywa rozliczenia planowe okresowe rozliczenia saldami 4. Od 1994r. istnieje obowiązek bezgotówkowego rozliczania transakcji między podm. gosp., podm. gosp. mają obowiązek posiadania r-ku bankowego i zawiadamiania o tym właściwego urzędu skarbowego.
5. W formie bezgotówkowej podm. rozliczają się gdy: suma jednorazowej transakcji przekracza 3.000 ECU w m-cu poprzednim wystawiono fakturę, przekraczającą 10.000 ECU, to tryb bezgotówkowy obowiązuje już przy kwocie 1.000 ECU. Brak r-ku lub brak powiadomienia urzędu skarbowego podlega karze do 100.000 zł 6. Charakterystyka form rozliczeń bezgotówkowych: polecenie przelewu - właściciel rachunku bankowego wydaje bankowi dyspozycję, aby obciążył jego rachunek i przelał określoną kwotę na wskazany r-k wierzyciela (beneficjenta) w dowolnym banku. czek rozrachunkowy - jest pisemnym zleceniem obciążenia r-ku wystawcy czeku i przelania tej kwoty na r-k osoby wskazanej na czeku. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz