Wykład - przestrzenie wektorów, baza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - przestrzenie wektorów, baza - strona 1 Wykład - przestrzenie wektorów, baza - strona 2 Wykład - przestrzenie wektorów, baza - strona 3

Fragment notatki:

Przestrzenie wektorów, baza
Aproksymacja/reprezentacja sygnału w przestrzeni – kombinacja
liniowa


Liniowa aproksymacji/kombinacja wektorów bazy
co to znaczy liniowa?
Definicja: Każdy wektor w przestrzeni można otrzymać jednoznacznie(w jeden sposób) za
pomocą liniowej kombinacji wektorów bazy.
np. w przestrzeni R3 możemy przyjąć zbiór wektorów bazowych
v 1=0,0 ,1 , v 2=0,1 ,0 , v 3=1,0 ,0 wtedy wektor w=3,6 ,2 można przedstawić
jako w=2 v 16 v 2 3 v 3
czyli w=1 v 1 2 v 23 v 3
gdzie 1, 2, 3 to współczynniki reprezentacji
inny zestaw wektorów
v 1=0,0 ,1 , v 2=0,2 ,0 , v 3=3,0 ,1 wtedy ten sam wektor w=3,6 ,2 można
przedstawić jako w=1 v 13 v 21 v 3
v1=[0,0,1];v2=[0,2,0];v3=[3,0,1]; w=v1+3*v2+v3

Wybór bazy
Definicja: Baza przestrzeni liniowej B - to maksymalny zbiór liniowo niezależnych
wektorów tej przestrzeni B⊆V . Zbór ten spełnia dwa warunki
– elementy bazy są liniowo niezależne – co to znaczy?
– jest ich maksymalna ilość, ilość wektorów bazowych implikuje rozmiar przestrzeni – co to
znaczy?
Przykład w R2 :
Czy wektor v 1=2,3 może być bazą przestrzeni R2 ?
Czy wektory v 1=2,3 i v 2 =−2,−3 mogą stanowić bazę R2 ?
Przykład geograficzny:
Punkt znajduje się - 4km na wschód, 3km na północ i 5km na północny wschód.
Jakie wektory podano?
Czy można je potraktować jako bazę w przestrzeni geograficznej (bez uwzględniania
wysokości)? Które wektory i ile ich jest?
Łatwy test na liniową zależność/niezależność:
Zbiór wektorów V jest liniowo zależny wtedy i tylko wtedy gdy det V 
-1-
Inny przykład w przestrzeni
RN
N=256;n=(0:N-1)./N;x=sin(2*pi*n);y=sin(2*pi*2*n);
plot(n,x,';x;',n,y,';y;');
iloczyn_skalarny = x*y'
Czy w powyższym przykładzie mamy już bazę?
Czy ilość wektorów bazy jest maksymalna?
baza ortogonalna (wektory bazy są do siebie prostopadłe) przykład rysunkowy w 2D
Warunek – wszystkie wektory są prostopadłe np.

B=eye(3)*[1,0,0;0,3,0;0,0,2]
B*B'
baza ortonormalna (jw. plus norma wektorów bazy = 1) przykład rysunkowy w 2D

norma_x = sqrt(x*x')
norma_y = sqrt(y*y')
każda przestrzeń może mieć wiele baz !!!
ale najwygodniejsza jest baza ortonormalna

Wyznaczanie współczynników reprezentacji
Układ równań macierzowych
[
]
[]
1
⋮ ⋮ ⋮
v 1 v 2 v 3 =V jest bazą przestrzeni, 2 = wtedy w=V 
⋮ ⋮ ⋮
3
Jak wyznaczyć  znając w i V ?
−1
=w V
– baza ortonormalna – najprostszy przypadek
– warunki istnienia bazy są wystarczające do istnienia odwrotności macierzy V
– istnieje wiele metod znajdowania odwrotności macierzy (np. procedura ortogonalizacji
Gramma-Schmidta)
V = eye(3)
w = [3,5,-3]
alfa = w/V
V = 2*eye(3)
alfa = w/V
a co będzie dla bazy innej?
V = [2,0,1; 0,3,-1; 5,-2,0]
czy to w ogóle baza?
v1 = V(:,1); v2 = V(:,2); v3 = V(:,3)
v1*v2'
itd.
Sprawdź to samo dla macierzy
V = [[2;0;6], [0;3;-2], [1;0;3]]
-2-
Aproksymacja z błędem
Jeżeli dysponujemy zbiorem zupełnym (danej przestrzeni) czyli bazą to współczynniki
[ 1 , 2 , , N ]= aproksymują nam dowolny wektor w przestrzeni R N bez błędu. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz