wykład - Prawo rodzinne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Prawo rodzinne - strona 1 wykład - Prawo rodzinne - strona 2 wykład - Prawo rodzinne - strona 3

Fragment notatki:

Prawo rodzinne - reguluje stosunki niemajątkowe i majątkowe związane z zawarciem małżeństwa, pokrewieństwem i przysposobieniem.
Zasady prawa rodzinnego:
zasada monogamii
zasada świeckiego charakteru małżeństwa i właściwości sadownictwa w sprawach małżeńskich i rodzinnych
zasada trwałości małżeństwa
zasada równouprawnienia(egalitaryzmu) małżonków)
zasada dobra dziecka i zrównania praw dzieci pochodzących z małżeństwa i pozamałżeńskich
Ustawodawca nie definiuje pojec t.j. rodzina, małżeństwo, pokrewieństwo czy powinowactwo.
Stosunek pokrewieństwa - wynik węzłów krwi; rozróżnia się pokrewieństwo w linii prostej(osoby pochodzą jedna od drugiej) i bocznej(osoby mają przynajmniej jednego wspólnego przodka, ale nie pochodzą od siebie np. rodzeństwo rodzone i przyrodnie, dzieci rodzeństwa)
Stosunek powinowactwa - wynik małżeństwa
Warunki zawarcia małżeństwa:
mezczyzna i kobieta jednoczesnie zloza przed kierownikiem stanu cywilnego oświadczenie iż wstępują ze soba w związek małżeński
roznica plci osob zawierających małżeństwo, przy czym decydujące znaczenia dla jej ustalenia ma wpis w aktach urodzenia tych osob
jednoczesna obecność narzeczonych, co oznacza, ze zawarcie małżeństwa jest czynnością scisle osobista
zlozenie przez narzeczonych oświadczeń o wstapieniu ze soba w związek małżeński
zlozenie oświadczeń przed kierownikiem stanu cywilnego
małżeństwo konkordatowe(zawarte w obecności duchownego, wywoluje skutki wedlug prawa wyznaniowego i te, które przewiduje polskie prawo w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym; wola zawarcia małżeństwa wyznaniowego rowna się z wola jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego; konieczne jest sporządzenie aktu stanu cywilnego, by małżeństwo było wazne
przeszkody w zawarciu małżeństwa(np. względy obyczajowe i eugeniczne); małżeństwa nie może zawrzeć osoba, która:
nie ukończyłą 18 lat, jednak z ważnych powodów małżeństwo mogą zawrzec kobiety, które ukończyły 16 lat
jest ubezwłasnowolniona całkowicie
chora psychicznie lub niedorozwinięta umysłowo, sąd może jednak zezwolić takiej osobie na zawarcie małżeństwa, jeśli jej stan nie zagraza dobru małżeństwa i przyszłego potomstwa
pozostaje w związku małżeńskim
krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, także przyrodnie
powinowaci w linii prostej(teść z synową, teściowa z zięciem), jednak sąd może z ważnych powodow zezwolic na to małżeństwo
przysposabiający i przysposobiony
unieważnienie małżeństwa(tylko na mocy wyroku sądowego)


(…)

… w rzeczywistości nią nie jest(zaprzeczenie macierzyństwa) jak i o ustalenie, że dana kobieta jest matką(ustalenie macierzyństwa)
ustalenie ojcostwa
domniemanie, że ojcem dziecka jest mezczyzna, który obcowal z matką w tzw. okresie koncepcyjnym (miedzy 300 a 181 dniem przed narodzeniem dziecka); domniemanie pochodzenia dziecka od meza matki
uznanie dziecka
sadowe ustalenie ojcostwa
domniemywa się, iż ojcem dziecka…
… i regulacja korzystania z nieruchomości, np. mieszkania
obowiązek alimentacyjny - kontynuacja obowiązku wzajemnej pomocy istniejącego miedzy malzonkami w czasie trwania małżeństwa; alimenty na rzecz malzonka odróżniamy od alimentów na rzecz wspolnych dzieci
zwykły obowiązek alimentacyjny - zasadzony na rzecz malzonka, który nie zostal uznany za wyłącznie winnego rozkładu pozycia małżeńskiego, jeśli znajduje się w niedostatku(alimenty zasądzone: winny -> niewinny; winny -> winny; niewinny -> niewinny
obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego - zasądzony, gdy wina rozkładu pozycia małżeńskiego lezy po stronie jednego z małżonków, malzonek wyłącznie winny rozkładu może być zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych na rzecz malzonka winnego, choćby te nie znajdował się w niedostatku(jednak widoczne…
… malzeństwo)
zaprzeczenie ojcostwa:
wystepuje maz matki w ciagu 6 miesiecy od chwili, gdy dowiedział się o urodzeniu dziecka przez zone
matka dziecka w ciagu 6 miesiecy od jego urodzenia
dziecko w ciagu 3 lat od osiągnięcia pelnoletnosci
prokurator bez ograniczenia terinem
dowody: rozłąka, impotencja męża, dowody biologiczne(badanie DNA, krwi, śliny, także badania antropologiczne)
uznanie może dotyczyć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz