Wykład - Prawo pościgu w międzynarodowym prawie morza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Prawo pościgu w międzynarodowym prawie morza - strona 1

Fragment notatki:

Prawo pościgu w międzynarodowym prawie morza
Prawo pościgu- jeżeli przebywający na wodach terytorialnych lub w innej strefie przybrzeżnej obcy statek albo znajdujące się na jego pokładzie osoby popełniły czyn niezgodny z prawem państwa nadbrzeżnego, państwo to może ścigać statek poza granicami swojego morza terytorialnego lub strefy przybrzeżnej, schwytać go na morzu pełnym, sprowadzić do portu i tam sprawcę czynu zakazanego ukarać. Pościg musi być gorący i nie przerwany oznacza to, że musi on być rozpoczęty w chwili, gdy obcy statek lub jedna z jego łodzi znajduje się na wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym albo w strefie przybrzeżnej państwa zarządzającego pościg. Pościg musi być ciągły czyli nieprzerwalny. Za przerwę w pościgu uważa się w szczególności wpłynięcie ściganego na własne morze terytorialne lub morze terytorialne państwa trzeciego. Jeżeli statek taki wpłynie następnie z powrotem na morze pełne, pościg nie morze być już kontynuowany. Prawo prowadzenia pościgu przysługuje jedynie okrętom wojennym i samolotom wojskowym oraz innym statkom lub samolotom pozostającym w służbie państwowej i do tego upoważnionym.
Prawo pościgu jest jednym ze środków zaradczych przeciw praktyce tanich bander.
Tanie bandery - kraje, w których rejestracja statku jest atrakcyjna pod względem podatkowym.
Środki zaradcze przeciw tanim banderom:
prawo pościgu za statkiem naruszającym prawo państwa nadbrzeżnego do granicy otwartego morza,
zwalczanie piractwa radiowego,
walka z piractwem morskim.
--
Przysługuje okrętom wojennym i samolotom woskowym oraz statkom i samolotom w służbie rządowej, posiadającymi właściwe upoważnienie wobec statków, których załoga lub pasażerowie podejrzani są o naruszenie prawa państwa nadbrzeżnego. Pościg taki może się rozpocząć na:
Wodach wewnętrznych;
Morzu terytorialnym;
Morskim pasie przyległym;
Wyłącznej strefie ekonomicznej;
Strefie rybołówstwa;
W związku z naruszeniem prawa państwa na szelfie.
Konieczne jest oddanie sygnału optycznego lub dźwiękowego w odległości umożliwiającej dostrzeżenie lub usłyszenie go. Pościg powinien być nieprzerwany, ustaje z chwilą wpłynięcia jednostki ściganej na morze terytorialne państwa trzeciego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz