Wykład - Prawa i wolności ekonomiczne

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Prawa i wolności ekonomiczne - strona 1 Wykład - Prawa i wolności ekonomiczne - strona 2

Fragment notatki:

Prawa i wolności ekonomiczne, socjalne i kulturalne w Konstytucji RP
Prawo własności (zasada równej dla wszystkich ochrony własności, innych praw majątkowych i prawa dziedziczenia),
Swoboda działalności gospodarczej, Uprawnienia pracownicze; Konstytucja ustanawia pewne prawa i wolności o bardziej szczegółowym charakterze:
wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy, z którym łączy się zakaz obowiązku pracy, chyba że w drodze ustawy,
prawo do minimalnego wynagrodzenia,
prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
prawo do wypoczynku - urlopy i dni wolne od pracy,
prawo do koalicji - organizowanie się w związki zawodowe (zawieranie układów zbiorowych pracy, prowadzenie sporów zbiorowych oraz organizowanie strajków pracowniczych).
Prawo do zabezpieczenia społecznego (dotyczy tylko obywateli: niezdolnych do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo; w wieku emerytalnym; w sytuacji bezrobocia, które powstało bez winy bezrobotnego; także rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
Prawo do ochrony zdrowia (przysługuje ono każdemu obywatelowi)
Prawo do nauki - do 18 roku życia nauka jest obowiązkowa, w szkołach publicznych musi mieć bezpłatny charakter (wyjątek szkoły wyższe). Z prawem do nauki łączą się trzy istotne wolności:
wolność wyboru szkoły publicznej lub innej (decyzja pozostawiona rodzicom),
wolność tworzenia szkół niepublicznych wszelkich szczebli, przy czym jednak państwu przysługuje w stosunku do nich nadzór pedagogiczny,
wolność nauczania, tzn. określania nauczania treści, w każdym razie w odniesieniu do uniwersytetów (wynika to z autonomii szkół wyższych).
Prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska - jest ono uzupełnione kilkoma zasadami polityki państwa: bezpieczeństwo ekologiczne, ochrona środowiska, wspieranie działań obywateli.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz