Wykład - Powstania wielkopolskie i śląskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Powstania wielkopolskie i śląskie - strona 1 Wykład - Powstania wielkopolskie i śląskie - strona 2

Fragment notatki:

Powstanie Wielkopolskie - geneza, przebieg, skutki
Mimo kapitulacji na froncie zachodnim Niemcy nie zamierzali ustępować z Wielkopolski, Pomorza i Górnego Śląska. W dniach 3-5 grudnia 1918 r, obradował Sejm Dzielnicowy zaboru pruskiego, który postanowił, że należy poczekać na werdykt konferencji pokojowej z Niemcami.
Gdy 26 grudnia 1918 r. do Poznania przybył Ignacy Paderewski --
[Author:KS]
, grupy żołnierzy niemieckich zaczęły atakować ludność polską i znieważać flagi polskie oraz alianckie. Nazajutrz doszło do dalszych starć. Reakcja polska zamieniła się w powstanie przeciwko Niemcom. Tam, gdzie Polacy dysponowali przewagą liczebną usunięcie władz niemieckich odbyło się bez większych starć, natomiast ciężkie walki rozgorzały w Chodzieży, Inowrocławiu, Nakle. 8 stycznia 1919 r. Naczelna Rada Ludowa przejęła władzę na wyzwolonym obszarze. Wojskami powstańczymi dowodził mjr Stanisław Taczak, a później gen. Józef Dowbor-Muśnicki.
W połowie stycznia Niemcy zgromadzili większe siły i przystąpili do kontrofensywy w Bydgoszczy i z rejonu Górnego Śląska. Komisariat NRL podjął akcję dyplomatyczną za pośrednictwem KNP w Paryżu. Akcja ta doprowadziła do zawieszenia broni. Niemcy nie miały dość sił aby wznowić wojnę przeciw państwom Ententy, które rozciągnęły warunki rozejmu z 11 listopada 1918 r. na front wielkopolski. 16 lutego przerwano walki. Obszar wyzwolony znalazł się pod kontrolą NRL, jednak o jego losie rozstrzygnąć miała konferencja pokojowa.
Powstania śląskie i ich skutki
Zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego o przynależności Górnego Śląska zdecydować miał plebiscyt. Zarówno polska jak i niemiecka ludność tego terenu przyjęła postanowienia traktatu z rozczarowaniem.
Pierwsze powstanie śląskie
17 sierpnia 1919 r. wybuchło I powstanie śląskich Polaków., jednak wobec przewagi oddziałów niemieckich akcję szybko zwinięto. Po ratyfikacji traktatu wersalskiego na Górny Śląsk przybyły oddziały wojsk angielskich, francuskich i włoskich, które miały nadzorować przygotowania i przebieg plebiscytu. 11 lutego 1920 r. rozpoczęła w Opolu pracę Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa. Wycofano wojska niemieckie pozostawiając niższe ogniwa niemieckiej administracji i policji. W Katowicach powstał niemiecki, a w Bytomiu Polski Komisariat Plebiscytowy z Wojciechem Korfantym na czele. Drugie powstanie śląskie
Wiosna upłynęła pod znakiem nasilającej się propagandy plebiscytowej oraz coraz częstszych starć między Polakami i Niemcami. W okresie ofensywy bolszewickiej w lipcu i sierpniu 1920 r. Niemcy podjęli akcję zmierzającą do rewizji traktatu wersalskiego i oddania obszaru plebiscytowego Niemcom. Z rąk bojówek niemieckich zaczęli ginąć działacze polscy, a policja niemiecka przyłączała się do szykan wobec Polaków. W nocy z ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz