Wykład - pojęcie segmentacji rynku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - pojęcie segmentacji rynku - strona 1 Wykład - pojęcie segmentacji rynku - strona 2 Wykład - pojęcie segmentacji rynku - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy marketingu dr Michał Jaśniok
Wykład 3
POJĘCIE SEGMENTACJI RYNKU
SEGMENTACJA RYNKU Jest to podział danego rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, różniące się między sobą reakcjami na dany produkt i inne instrumenty oddziaływania na rynek. SEGMENT RYNKU Segment oznacza człon rynku (subrynek). Gospodarstwa domowe zaliczane do danego segmentu odznaczają się podobieństwem. Użytkownicy należący do różnych segmentów są do siebie niepodobni pod względem poziomu konsumpcji produktu, wymagań jakościowych, sposobów reagowania na zmiany cen, środki reklamy itp. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, o segmencie można mówić, gdy istnieje realna szansa przekształcenia konsumentów w nabywców. KRYTERIA SEGMENTACJI
W badaniach marketingowych, zmierzających do wyodrębnienia segmentów, stosowane są dwa podejścia: Kryteria segmentacji opisujące (deskryptywne): to zbiór zmiennych pozwalających zidentyfikować potencjalnego nabywcę na podstawie jego "obiektywny cech". Do zmiennych tych zalicza się czynniki: geograficzne, demograficzne, ekonomiczne, socjologiczne, społeczne, jak wiek, płeć, dochód, wykształcenie i inne. Kryteria te pozwalają odpowiedzieć na pytanie "kto kupuje produkt?" Kryteria segmentacji behawiorystyczne: to zbiór zmiennych opisujących przyczyny dokonywania zakupu (wzorce zakupu) przez konsumentów i mających swoje źródło w wyznawanych systemach wartości. Kryteria te pozwalają odpowiedzieć na pytania: "dlaczego nabywcy kupują dany produkt?" oraz "jak konsumenci reagują na określone narzędzia aktywizacji sprzedaży?" KRYTERIA OPISUJĄCE CECHY NABYWCÓW Kryteria geograficzne miejsce zamieszkania, np. miasto, przedmieście, wieś klimat typografia wielkość miasta (liczba mieszkańców) gleba ustrój polityczny Kryteria demograficzne wiek płeć rasa wyznanie pochodzenie etniczne wykształcenie stan cywilny zdrowie budowa ciał, np. krępa, drobna, normalna Kryteria ekonomiczne zawód dochód na osobę dochód gospodarstwa domowego źródła dochodów majątek Kryteria społeczne klasa społeczna grupa odniesienia styl życia stadium życia rodzinnego osobowość
KRYTERIA CHARAKTERYZUJĄCE WZORCE ZAKUPÓW Sprowadzają się do wyodrębnienia jednorodnych grup nabywców na podstawie motywów zakupu. podział nabywców na podstawie kryterium lojalności wobec firmy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz