Wykład - pojęcie organizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - pojęcie organizacji - strona 1 Wykład - pojęcie organizacji - strona 2 Wykład - pojęcie organizacji - strona 3

Fragment notatki:

ORGANIZACJA
Pojęcie organizacji
ujęcie czynnościowe - Organizacja są to działania zmierzające do stworzenia takich relacji między częściami, aby przyczyniały się do powodzenia całości. W tym ujęciu rozumiemy jako proces organizowania, dążenia i wysiłków do osiągnięcia celu w ramach zbioru elementów.
ujęcie rzeczowe - Organizacja to rezultat procesu organizowania, charakteryzujący się określonym składem całości i powiązaniami między jej elementami (w wyniku konkretnego działania powstaje konkretny kształt powiązań między elementami).
ujęcie atrybutowe - odnosi się do najgłębszej istoty pojęcia organizacji. Organizacja jest to szczególny rodzaj stosunków części do siebie i złożonej z nich całości opartych na założeniu, iż części powinny przyczyniać się do powodzenia całości. Synonimem organizacji w tym ujęciu jest struktura organizacyjna, która pełni funkcje regulacyjne, kształtując ład wewnątrz organizacyjny, poprzez tzw. strukturalizację elementów, tzn. miejsce uczestnika w systemie, i strukturalizację działań, czyli pożądane sposoby zachowania w zespole.
Organizacja jest zbiorem elementów, ale nie każdy zbiór elementów jest organizacją. Organizacja jest takim zbiorem elementów, które nie tworzą przypadkowej całości, ale jest świadomie budowana z myślą o realizacji wspólnego dla wszystkich celu bądź celów.
Pojęcie statycznych i dynamicznych elementów organizacji:
elementy statyczne organizacji to te których cechy, miejsce i rola nie są uwarunkowane stanem zaawansowania procesów, które zachodzą w organizacji, np. uprawnienia, obowiązki, sfera odpowiedzialności decydentów;
elementy dynamiczne organizacji to te, których cechy, miejsce i rola są uwarunkowane stanem zaawansowania procesów, które zachodzą w organizacji, np. stan surowców, materiałów, zapasów, dokumenty.
Czynniki strukturotwórcze
Określone czynniki decydujące o strukturze organizacyjnej:
otoczenie organizacji odgrywa kluczową rolę niezależnie od modelu struktury organizacji:
ustrój państwa i system polityczny w ramach którego przedsiębiorstwo funkcjonuje - wyznacza polityczne i gospodarcze granice swobody organizacji w zakresie doboru metod i celów organizacji;
poziom rozwoju gospodarczego - poziom inflacji, poziom bezrobocia, poziom średnich wynagrodzeń w gospodarce, stopa wzrostu gospodarczego, stopa i struktura inwestycji, kursy walut, sytuacja na rynku kapitałowym;
rynek dostawców - dostęp do źródeł zaopatrzenia w surowce, materiały, maszyny, urządzenia;
rynek odbiorców - istniejący na rynku popyt, wymagania odbiorców, zakres rynku;


(…)

… i ich przygotowanie.
Kierownik zadaniowy odpowiada za dobór ludzi.
Struktury macierzowe są formą zaawansowanego przekształcenia struktur zadaniowych. Tworzy się je w przypadku takich organizacji, które z nietypowymi zadaniami stykają się na co dzień. Trwale współistnieją dwa wymiary struktury funkcjonalnej i zadaniowej. Porzuca się zatem zasadę jednolitości kierownictwa.
Tam, gdzie jest węzeł, jest zapotrzebowanie…
…, wiedza, potencjał kadry kierowniczej;
zasoby rzeczowe - zasoby finansowe i zasoby materialne (zasoby rzeczowe w węższym znaczeniu).
strategia organizacji to element aktywnego oddziaływania na rzeczywistość.
Więzi organizacyjne
Pod pojęciem więzi organizacyjnych rozumiemy trwałe powiązania występujące pomiędzy częściami organizacji.
Więź służbowa (hierarchiczna) jest to więź charakteryzująca zależność…
… wydawaniem decyzji w każdej sprawie. Struktura funkcjonalna zaproponowana przez Taylora - Była to pierwsza próba wprowadzenia rozwiązania, które przezwycięża nienadążanie kompetencyjne w ramach struktur liniowych. Struktura funkcjonalna zakłada podział czynności kierowniczych według kryterium funkcjonalnego. Taylor zaproponował ośmiu mistrzów (kierowników) funkcjonalnych w ramach specjalizacji…
… obejmuje swym zakresem odpowiedzialność prawną, odpowiedzialność ekonomiczną i odpowiedzialność moralną. Odpowiedzialność w znaczeniu formalno-prawnym oznacza nałożenie sankcji przewidzianych aktami formalnymi (aktami prawnymi).
Dobrze zbudowana organizacja to taka, w której obowiązuje zasada równowagi obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
Procesy centralizacji i decentralizacji w organizacji…
… decentralizacji:
tendencja do preferowania celów krótkookresowych;
możliwość rozproszenia ośrodków działania, a nawet ich dublowania.
Centralizacja jest to umiejscowienie uprawnień decyzyjnych na wyższych szczeblach organizacji.
Zalety centralizacji:
wzmocnienie strategii organizacji;
koncentracja środków na wybranych celach;
centralizacja sprawdza się w warunkach skrajnych.
Wady centralizacji:
brak poczucia…
…”), a inne są spółkami zależnymi („spółki córki”, spółki filialne). Spółka dominująca ma albo pakiet kontrolny akcji lub udziałów spółek zależnych albo ma możliwość powoływania więcej niż połowy członków jej zarządu. W ten sposób powstaje organizacja o względnie trwałych zależnościach i jednoznacznej hierarchii. Holding tworzony jest w celu wzmocnienia pozycji na rynku. Zmniejsza to ryzyko finansowe nieudanego wyrobu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz