Podstawy zarządzania- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania- wykład 3 - strona 1 Podstawy zarządzania- wykład 3 - strona 2 Podstawy zarządzania- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy zarządzania Wykład 3
PROCESY ORGANIZOWANIA
1) Istota procesu organizowania
2) Pojęcie, funkcje i elementy struktury organizacyjnej
3) Dylematy związane z budową struktury organizacyjnej
4) Proces budowy struktury organizacyjnej i jego rezultaty
a) identyfikowanie i grupowanie czynności elementarnych (projektowanie stanowisk pracy)
b) segmentacja struktury organizacyjnej (grupowanie stanowisk pracy)
c) ustalenie hierarchii organizacji i alokacja uprawnień kierowniczych
d) projektowanie mechanizmów koordynacji
e) standaryzacja i formalizacja
5) Kierunki zmian struktur organizacyjnych (założenia reengineeringu, lean managementu i outsourcingu)
Organizowanie - pozyskiwanie zasobów (rzeczy, ludzie, finansowe, informacyjne) i rozdysponowanie nimi
Podstawowe składniki struktury organizacyjnej Elementy statyczne
- czynność elementarna - czynność która może wykonać jeden człowiek
- stanowisko pracy - czynność lub zbiór czynności elementarnych przydzielonych do realizacji jednemu pracownikowi
- komórka organizacyjna - zbiór stanowisk pracy wraz ze stanowiskiem kierowniczym
- oddział, dział, departament, itp. - zbiór komórek organizacyjnych
- piony funkcjonalne - zbiór komórek organizacyjnych w strukturze funkcjonalnej realizujących określoną funkcję rzeczową
Elementy dynamiczne - więzi organizacyjne
- więź służbowa (hierarchiczna, pionowa) - więź między kierownikiem a podwładnym. Jej treścią jest wydanie poleceń
- więź sztabowa (funkcjonalna) - więź między doradcą a osobą korzystającą z rady (decydentem, kierownikiem)
- więź współdziałania (techniczna) - więź między osobami uczestniczącymi w realizacji danej czynności na warunkach równoprawnych podmiotów
- więź informacyjna - więź między nadawcą a odbiorcą informacji. Jej treścią jest przekazywanie wiadomości o tym, o czym odbiorca chce lub powinien wiedzieć
Dylematy związane z kształtowaniem struktury organizacyjnej
- Zawężać czy poszerzać obszar działania (zadania) pracownika?
- Centralizować czy decentralizować uprawnienia decyzyjne?
- Zwiększać czy zmniejszać stopień sformalizowania (sztywności) struktury?
Etapy, zasady i rezultaty budowy struktury organizacyjnej
Etapy
Zasady
Rezultaty
Stopień specjalizacji powinien umożliwiać nabywanie wprawy lecz nie powinien powodować monotonii Przedmiotowe stanowiska pracy
poprzez drzewo celów i później tworzenie stanowisk

(…)

… w strukturze funkcjonalnej
(1)Przykład struktury macierzowej (wielokrotnego podporządkowania)
kierownik = koordynator procesu
(2)Struktura zadaniowa
Wpływ formalizacji na działalność organizacji
Główne zasady reengineeringu
-orientacja na całościowe procesy a nie na cząstkowe czynności (zadania). Zaleca się aby większość działań w organizacji była wykonywana w zespołach interdyscyplinarnych (a nie wąsko specjalizowane piony). Wskazuje na istotność więzi poziomej
Lean management - chude zarządzanie, odchudzanie organizacji, jej struktur (eliminacja zbędnych czynności, stanowisk, procesów, szczebli itp.). Wskazuje na spłaszczanie struktur.
Outsourcing (główne źródła zaopatrzenia na zewnątrz organizacji)
Wydzielenie na zewnątrz funkcji mało istotnych lub słabo powiązanych z podstawowym profilem działalności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz