Wykład - Pojęcia makroekonomii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Pojęcia makroekonomii - strona 1 Wykład - Pojęcia makroekonomii - strona 2

Fragment notatki:

Podstawy makroekonomii dr Katarzyna Nagel
Wykład 2
Pojęcia makroekonomii
Dobro finalne - nabywane bezpośrednio przez użytkownika, przeznaczone dla nabywcy.
Dobro pośrednie - jest nakładem do produkcji dóbr finalnych.
Wartość dodana - kategoria ekonomiczna, która pozwala wyeliminować wielokrotne liczenie tej samej produkcji do dochodu narodowego. Wielkość dodana powstaje jako efekt odliczenia od sprzedaży kosztów rzeczowych. W rachunkowości te koszty nazywają się materialnymi.
Wartość dodana - co dodajemy:
zysk
amortyzacja
Wartość dodana = Przychody ze sprzedaży - Koszty materialne
Przychody ze sprzedaży - wszystkie koszty materiałów (zakup energii, usługi, transport) są równe rachunkowi dochodu narodowego (koszty niematerialne, amortyzacja, zysk).
Inwestycje (I) są to nakłady na rozszerzenie zasobów kapitału trwałego. Konsumpcja (C) - przeznaczanie części dochodu na zakup dóbr i usług.
Oszczędności (S) - część dochodu, która nie została przeznaczona na konsumpcję. W pewnym sensie oszczędności są odwrotnością konsumpcji.
Podatki bezpośrednie (Td) - podatki nakładane na dochody.
Podatki pośrednie (Te) - podatki nakładane na wydatki.
Amortyzacja - stopniowe zużywanie się kapitału trwałego.
Dochód - suma środków z różnych źródeł służąca realizacji konsumpcji.
Dochód rozporządzalny - dochód skorygowany o wielkość płaconych podatków.
Popyt globalny - suma wszystkich popytów rejestrowany na wszystkich rynkach gospodarczych. Popyt globalny równy jest sumie łącznych wydatków w gospodarce.
Podaż globalna jest równa sumie produkcji dóbr i usług. Równowaga gospodarcza jest to sytuacja, w której globalny popyt jest równy globalnej podaży.
Gospodarka zamknięta (autarkiczna) - gospodarka rozpatrywana bez udziału handlu zagranicznego.
Gospodarka otwarta - zawiera wszystkie elementy ekonomiczne łącznie z handlem zagranicznym.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz