Wykład - oznaczenia wykładnika adiabaty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Ćwiczenie nr 18
Zadania do wykonania:
1) Wyznaczyć stosunek = na podstawie 10 pomiarów h1 i h2.
2) Obliczyć wartość średnią .
3) Obliczyć błąd pomiaru.
Podstawa teoretyczna:
Wykładnik adiabaty  równy jest stosunkowi ciepła właściwego gazu przy ogrzewaniu go pod stałym ciśnieniem (cp) do ciepła właściwego tego gazu przy ogrzewaniu go przy stałej objętości (cv). Ponieważ podczas ogrzewania przy stałym ciśnieniu gaz zwiększa swą objętość, a zatem wykonuje pracę, cp jest zawsze większe od cv, a więc = będzie zawsze większe od 1. Dla dowolnego gazu wartość  jest stała - zależy ona wyłącznie od budowy cząsteczek gazu. Dla gazów, których cząsteczki są dwuatomowe, a z takich w 99% składa się powietrze, = =1.4. Doświadczalny pomiar wartości  przeprowadzimy następująco:
1) W butli szklanej o dużej pojemności sprężamy powietrze do ciśnienia p+p1, gdzie p oznacza ciśnienie atmosferyczne. Po wyrównaniu się temperatury gazu w butli (należy odczekać kilka minut), odczytujemy różnicę wysokości słupa cieczy na manometrze, która jest proporcjonalna do nadwyżki ciśnienia p1.
2) Spuszczamy powietrze z butli przez otwarcie kurka, po czym kurek zakręcamy. Biorąc pod uwagę krótki czas potrzebny na zejście powietrza z butli, możemy założyć, że zaszła przemiana adiabatyczna. 3) Czekamy na wyrównanie się temperatury w butli z temperaturą otoczenia i odczytujemy różnicę wysokości słupa cieczy na manometrze, która jest proporcjonalna do nadwyżki ciśnienia p2.
Stan końcowy jest stanem po przemianach adiabatycznej oraz izochorycznej. Ten sam stan można osiągnąć drogą bezpośredniej przemiany izotermicznej, tak więc:
Wyznaczając z równania drugiego:
i podstawiając do pierwszego, dostajemy: Przekształcając i rozwijając obie strony w szereg Maclaurina, przy założeniu p1«p oraz p2«p, otrzymujemy:
= Ponieważ wysokość słupa cieczy w manometrze określona jest przez px=ρghx, a więc jest wprost proporcjonalna do ciśnienia, można napisać:
= Przeprowadzono dziesięć pomiarów różnic wysokości słupa cieczy h1 i h2.
Pomiary i wyniki, analiza błędu:
pomiar
h1 [cm]
h2 [cm]


1
14.1
3.6
1.34 0.02
2
11.1
2.9
1.35
0.02
3
12.5
3.1
1.33
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz