Wykład - Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne - dalsza analiza.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne - dalsza analiza. - strona 1 Wykład - Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne - dalsza analiza. - strona 2 Wykład - Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne - dalsza analiza. - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 8
Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne - dalsza analiza.
Zlecenie spedycyjne - spedytor wszystkie swoje wymagania podporządkowuje zleceniu spedycyjnemu
Zlecenie może być w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej, ale z punktu widzenia zleceniodawcy dobrze jest żeby forma pisemna była
8.22 - spedytor nie jest odpowiedzialny za skutki dodatkowych instrukcji podawanych innym stronom, Np. przewoźnikowi - należy takie informacje przekazywać za pomocą spedytora
8.3 - zlecenie powinno zwierać wszystkie niezbędne informacje o przesyłce i jej właściwościach, aby spedytor mógł przygotować zlecenie w sposób prawidłowy.
Spedytor ma prawo, ale nie ma obowiązku do sprawdzenia prawidłowości zlecenia spedycyjnego ora sprawdzenia, kto podpisał zlecenie (czy osoba, która podpisała jest uprawniona)
8.6 - towary niebezpieczne, jest istotne, aby spedytor otrzymał wszystkie informacje
Wykonanie zlecenia. Dokonano w tym zapisie drobnych korekt. Spedytor jest zobowiązany wykonać wszelkie zadania zgodnie ze zleceniem, jeśli będzie miał konieczność wykonać inne (dodatkowe) to ma się kierować należytą starannością i musi występować w interesie ładunku i zleceniodawcy.
9.2 - w przypadku braku zleceń, jednoznacznych spedytor ma wolny wybór, jeśli nie ma ściśle określonego terminu to spedytor wyśle przesyłkę, kiedy będzie to dla niego wygodne (Np. kiedy sformuje przesyłkę zbiorową)
W przypadku taryfy to wyboru specjalnego nie ma
Wysyłanie dokumentów - spedytor wysyła je za potwierdzeniem które zwalnia go od odpowiedzialności za niedostarczenie dokumentów. Można sobie zażyczyć jeszcze polecenie potwierdzenia odbioru.
Ubezpieczenie - spedytor z własnej inicjatywy nie ubezpiecza przesyłki a jedynie gdy zleceniodawca w zleceniu spedycyjnym tą wolę wykaże. Samo podanie wartości przesyłki nie jest przesłanką aby spedytor przesyłkę ubezpieczył. W każdej przesyłce występuje limit odszkodowania w SDR. Spedytor jednak może oferować ubezpieczenie.
11 (na dzień dzisiejszy zapisu o składowaniu nie ma) - jeśli wymagane jest składowanie, spedytor wybiera skład i powinien poinformować zleceniodawcę o warunkach które obowiązują. Jeśli zleceniodawca miałby zastrzeżenia, może je wnieść.
Bardzo istotną sprawą była kwestia niewykonywania czynności bez informowania spedytora Np. nie można próbo brać bez poinformowanie spedytora.
Poczytać do egzaminu o składowaniu.
Jeśli wystąpią przeszkody to spedytor musi poinformować zleceniodawcę o przeszkodach i oczekiwać instrukcji.
Gdy trwanie przeszkód wydłuża się nadmiernie to spedytor może odstąpić od umowy nawet jeśli została ona w części wykonana. Wtedy wynagrodzenie za dotychczas wykonane czynności jest należne. W poprzednich OPWS było zapisane że identyfikacja siły wyższej jest na podstawie francuskiego ogólnika a w nowych OPWS

(…)

… „Witaj, żegnaj” które są niewiarygodne
Zajęcie lub uszkodzenie przesyłki niezależne od spedytora nie mają wpływu na roszczenia o wynagrodzenie
Jeśli przesyłka się zniszczy i nie była ubezpieczona a spedytor jest niewinny to trzeba wyprodukować nowy towar aby nie ponosić kary umownej - trzeba na nowo nadać przesyłkę i zapłacić a niestety spedytorowi który nie zawinił też trzeba zapłacić.
Spedytor…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz