Wykład - Naruszenie traktatu jako przyczyna jego wygaśnięcia

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Naruszenie traktatu jako przyczyna jego wygaśnięcia - strona 1

Fragment notatki:

Naruszenie traktatu jako przyczyna jego wygaśnięcia
Traktaty dwustronne:
Istotne naruszenie traktatu dwustronnego przez jedną ze stron upoważnia drugą stronę do powołania tego naruszenia jako podstawy wygaśnięcia traktatu bądź zawieszenia jego działania w całości lub w części.
Traktaty wielostronne:
Istotne naruszenie traktatu wielostronnego przez jedną ze stron upoważnia:
pozostałe strony, w drodze jednomyślnego porozumienia, do zawieszenia działania tego traktatu w całości lub w części albo też do spowodowania jego wygaśnięcia (w stosunkach między nimi a państwem winnym naruszenia, bądź między wszystkimi stronami)
stronę szczególnie dotkniętą naruszeniem do powołania się na to naruszenie jako podstawę zawieszenia działania traktatu w całości lub w części w stosunkach między nią a państwem winnym naruszenia;
każdą stronę, inną niż winne naruszenia państwo, do powołania naruszenia jako podstawy zawieszenia działania traktatu w całości lub w części w stosunku do niej, jeżeli traktat jest tego rodzaju, że istotne naruszenie jego postanowień przez jedną stronę radykalnie zmienia sytuację każdej innej strony w odniesieniu do dalszego wypełniania jej obowiązków wynikających z traktatu.
Istotne naruszenie traktatu polega na:
nieprzewidzianym odrzuceniu traktatu pogwałceniu postanowienia istotnego dla osiągnięcia przedmiotu i celu traktatu.\
Powyższe zasady nie mają zastosowania do postanowień dotyczących ochrony osoby ludzkiej, zawartych w traktatach o charakterze humanitarnym, w szczególności do postanowień zakazujących stosowania wszelkiego rodzaju represaliów przeciwko osobom chronionym przez takie traktaty.
Traktat sam może ustalać co się stania w przypadku naruszenia przez stronę.
--
Art. 60 - naruszenie traktatu, ale tylko naruszenie istotne (wytł. w ust.3) - takie, które polega na odrzuceniu traktatu nie przewidzianym w KW albo na pogwałceniu istotnego postanowienia.
Naruszenie traktatu wielostronnego:
Między wszystkimi państwami rozwiązanie traktatu;
Między stroną naruszającą, a państwami pozostałymi.
Istotne naruszenie traktatu dot. kwestii humanitarnych, nie upoważnia stron do rozwiązania traktatu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz