Wykład - Międzynarodowy podział pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Międzynarodowy podział pracy - strona 1 Wykład - Międzynarodowy podział pracy - strona 2

Fragment notatki:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
Wykład 2
Międzynarodowy podział pracy; specjalizacje poszczególnych krajów w produkcji określonych wyrobów bądź też w świadczeniu usług. Kierunki specjalizacji decydują o miejscu kraju, w MPP. Wiąże się to ze stopniem specjalizacji produktu, jest tak, że produkty nie znajdują zbytu na rynku krajowym i muszą być wywożone. (Podstawą międzynarodowego podziału pracy jest taki stopień specjalizacji produkcji, że możliwości jej zbytu utrudnia ograniczona chłonność rynku wewnętrznego.)
Trzy grupy czynników, które decydują o kierunku specjalizacji:
warunki naturalne
rozwój sił wytwórczych; środki produkcji, zasoby siły roboczej
polityka ekonomiczna
Sens ekonomiczny międzynarodowego podziału pracy sprowadza się do tego, iż poszczególne kraje w wyniku specjalizacji mogły rozwijać takie rodzaje produkcji, w których osiągają względnie wyższą wydajność pracy, a która to wydajność pozwala na lepsze wykorzystanie czynników wytwórczych jakimi kraje te dysponują. Daje to możliwość tym krajom na eksportowanie dóbr wytworzonych u siebie względnie tanio, a import takich dóbr, których koszty wytwarzania w tych krajach są wysokie lub takich, które ze względów obiektywnych te kraje nie mogą wytwarzać.
Tradycyjny MPP, początek XIX do I wojny światowej, wyróżniły się dwie grupy krajów:
I grupa krajów to kraje uprzemysłowione
II grupa krajów to kraje surowcowo-rolne
Czynniki wpływające na kształt tradycyjnego MPP:
rewolucja przemysłowa
rozwój systemu kolonialnego
wywóz kapitału
migracje ludności
polityka ekonomiczna
teoria kosztów komparatywnych
czynniki wpływające na deformację kształtu tradycyjnego MPP:
I wojna światowa
kryzys gospodarczy (lata 1929-1933/35)
rozwój gospodarczy USA, Japonii, Kanady
II wojna światowa
stopniowa likwidacja systemu kolonialnego
Współczesny MPP:
wschód: kraje Europy Środkowo-Wschodniej
zachód: kraje OECD i grupa G7+1
południe: kraje nowo uprzemysłowione I generacji, kraje nowo uprzemysłowione II generacji, kraje naftowe, kraje o niskim poziomie rozwoju gospodarczego, kraje najuboższe
PROCESY INTEGRACYJNE WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
Integracja; proces scalania się gospodarek narodowych, polega na rozwijaniu takich powiązań gospodarczych, które wszystkim krajom należącym do ugrupowania integracyjnego przynoszą korzyści większe od możliwych do uzyskania w przypadku braku integracji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz