Wykład - Międzynarodowy podział pracy i system gospodarki światowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Międzynarodowy podział pracy i system gospodarki światowej - strona 1 Wykład - Międzynarodowy podział pracy i system gospodarki światowej - strona 2 Wykład - Międzynarodowy podział pracy i system gospodarki światowej - strona 3

Fragment notatki:

Międzynarodowy podział pracy i system gospodarki światowej.
MIĘDZYN. STOS. EKONOMICZNE (MSE) JAKO NAUKA
TEORIA
POLITYKA
- badanie praw ekonomicznych rządzących procesami zachowań w gospodarce światowej
- określanie metod i środków osiągania celów gospodarczych w drodze współpracy gosp.
Zjawiska objęte MSE jako nauką mogą być rozpatrywane z 2 punktów widzenia:
z punktu widzenia świata jako całości
z punktu widzenia kraju lub grupy krajów
MSE jako nauka opierają się na takich samych podstawach metodologicznych jak pozostałe dziedziny teorii ekonomii.
Gł. przyczyny ukształtowania się i rozwoju MSG jako odrębnej dyscypliny w naukach ekonom. należy się doszukiwać w istnieniu suwerennych niezależnych państw poprzedzielanych granicami polit.
Współczesne MSG to stosunki między krajami o różnych poziomach rozwoju gosp. i różnych perspektywach rozwoju. Konstruktywny rozwój tych stos. staje się obiektywną koniecznością ekonom. Wynika to z wzrostu współzależności gospodarczych między krajami, grupami krajów i kontynentami. MIĘDZYNARODOWY PODZIAŁ PRACY (MPP)
Jest zjawiskiem hist. i stanowi szczególną formę ewolucji społ. podziału pracy, dokonującego się między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w obrębie różnych organizmów państwowych.
Zaistniał on dopiero wtedy, gdy proces społ. podziału pracy w poszczególnych krajach osiągnął poziom, przy którym asortymentowy i ilościowy wzrost produkcji przekroczył chłonność rynków narodowych.
Przyczyny powstania MPP
pojawienie się trwałych nadwyżek pracy
stworzenie możliwości przemieszczania się wzrastającej ilości towarów na znaczne odległości (infrastruktura organizacyjno-ekonomiczna i techniczna, rozwój techniki i technologii)
rozwój techniki i technologii - główna siła napędowa MPP
MPP - podejścia: podejście statyczne
podejście dynamiczne
CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE MPP
A) WEWNĘTRZNE warunki naturalne (położenie geogr., klimat, zasoby naturalne, warunki glebowe, czynniki demograf.)
osiągnięty poziom rozwoju i struktura gospodarki (zasoby kapitałowe, stan infrastruktury gosp., poziom techniczny, nowoczesność rozwiązań instytucjonalno-systemowych)
postęp techniczny
czynniki systemowe, które wpływają na miejsce danego kraju w MPP poprzez określanie celów i kierunków jego rozwoju społ.-gosp. oraz warunków ich osiągania
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz