Wykład- Królestwo Polskie okres konstytucyjny, Namiestnik, Rada Stanu, Wódz naczelny, Najwyzsza Izba Obrachunkowa,Prokuratoria Generala

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3409
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład- Królestwo Polskie okres konstytucyjny, Namiestnik, Rada Stanu, Wódz naczelny, Najwyzsza Izba Obrachunkowa,Prokuratoria Generala - strona 1 Wykład- Królestwo Polskie okres konstytucyjny, Namiestnik, Rada Stanu, Wódz naczelny, Najwyzsza Izba Obrachunkowa,Prokuratoria Generala - strona 2 Wykład- Królestwo Polskie okres konstytucyjny, Namiestnik, Rada Stanu, Wódz naczelny, Najwyzsza Izba Obrachunkowa,Prokuratoria Generala - strona 3

Fragment notatki:

Wykłady przeprowadzone przez dr Tomasza Kubickiego z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki jest Królestwo Polskie okres konstytucyjny. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 4 strony. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: uwarunkowania udziału w życiu publicznym, szlachta, cenzus majątkowy, księgi obywatelskie, zasada równości wobec prawa, ograniczenie zasady równości wobec prawa, Pozycja króla w Państwie Polskim i w praktyce, Unia Personalna, Uprawnienia głowy państwa. Notatka wyjaśnia również następujące kwestie: Namiestnik, zadania namiestnika, kompetencje konstytucyjne namiestnika, sprawy zastrzerzone tylko dla władzy królewskiej. Rada Stanu, Wódz naczelny, Najwyzsza Izba Obrachunkowa, Prokuratoria Generalna, Administracja terenowa Królestwa Polskiego: Województwo, Prezes komisji wojewódzkiej i komisarze, Obwody, Wieś.

Królestwo Polskie okres konstytucyjny. Jedynym stanem który został w konstytucji opisany jest szlachta. drugim czynnikiem który warunkowoał udział w życiu politycznym było posiadanie, właściciel ziemski, miejski. Czyli status stanowy i cenzus majątkowy. Ważne były prawa obywatelskie czyli zdolność dopiastowania urzędów. Przysługiwało każdemu kto został wpisany do ksiąg obywatelskich. Księgi obywatelskie były prowadzone przez Rady wojewódzkie a nadzorował wpisy Senat, nadzór spraowadzał się do tego, aby w razie odmowy wpisu można w miarę szybko ingerować. Wpis do księgi odbywał się na wniosek zainteresowanego. W księgach tych wpisów jest dosyć dużo, bo w okolicach roku 830 było około 285 tys wpisów. Dawne rody arystokratyczne niechętnie chciay się poddawać wpisom do ksiąg obywatelskich. Bardzo łatwo było przeniknąć do stanu szlacheckiego. Nie ma barier. Mamy akt prawny z 187 roku jest to postanowienie Aleksandra I o nadawaniu szlachectwa i tytułów honorowych. Szlachectwo uzyskiwali nauczyciele którzy po 10 latach wykonywali zawód, urzednicy, oficerowie od stopnia kapitana w zwyż, albo Ci którzy mieli krzyze wosjkowe. Albo każdy obywatel który przyczynił się do rozwoju przemysłu, oświaty.
Generalnie mamy zasadę równości wobec prawa, ale jest jedno istotne ogranicznie, a mianowicie art.11 konsytucji królestwa Polskiego stanowi: różność wzynań chrześcijańskiej nie stanowi żadnej przeszkody w ubieganiu się o prawa cywilne i polityczne. Wyznawcy wyznań nie chrześcijanskich nie korzystają z praw cywilnych i chrześcijanskch. Generalnie o urzędy mogą się ubiegać Polacy, bardzo latwo było uzyskać naturalizację. Zasady to posiadani własności na terenie królewstwa, władanie językiem polskim, pięcioletni pobyt na ziemiach królestwa polskiego. W praktyce było tak że tzw specjaliści, fachowcy mogli nie spełniać tych wszystkich warunków. Mogli być dopuszczeni do urzędu jeśli brakuje tych wszystkich fachowców.
Pozycja króla w Państwi ePolskim i w praktyce.
Mamy do czynienia z Unią Personalną, jest to unia dynastyczna każdy car rosyjski jest królem polskim. Konstytucja to wyraźnie podkreśla, że jest OSOBNA KORONACJA. To miało być wyróżnikiem. Po roku 1832 była jedna koronacja wspólna, car jest jednocześnie królem polskim.
Uprawnienia głowy państwa
-cała polityka zagraniczna
-NIE MA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH, PARLAMENT TEŻ SIE NIE ZAJMUJE TYMI SPRAWAMI, TYLKO KRÓL
Przejawem polityki zagranicznej jest również wojna. Władca ma również tutaj swobodę, on decyduje o wojnie i pokoju. -Granice Europy są granicami, w których może używać wojska polskiego. W Azji itd nie może. -Wszelkie traktaty, polityczne, gospodar

(…)

… do namiestnika. Wydaje postanowienia w radzie administracyjnej. Wymogiem ważności jest, żeby zostało wydane w trakcie posiedzenia rady administracyjnej. Musi być kontrasygnowane przez właściwego ministra. Gdy król pojawil sie w panstwie, wladza namiestnika pozostawala w zawieszeniu. Gdy namiestnik nie zostal powolany lub gdy nie mogl wykonywac obowiazków, powolywano Prezesa Rady Stanu. Do kompetencji…
… wojewodzkie i zgromadzenia, posiadal uprawnienia (od 1818r.) zawieszania w urzedowaniuurzednika z obowiazkiem odwolania sie do krola (musial wtedy wyznaczyc zastepce), wydawanie postanowien w Radzie Administracyjnej lub ogolnym zgromadzeniu, ale to postanowienie musialo byc przedyskutowane we wlasciwej komisji rzadowej, a w racie konfliktu namiestkik - minister odwolywal sie do krola; gdy postanowienie bylo…
…, skarbowy, administracyjny. Zadania: zarzad wlasnoscia, bezpieczenstwo itp. Wieś:
Gmina wiejska to conajmniej 10 gospodarstw, na czele gminy stal wojt powolywany przez komisje rzadowa spraw wewnetrznych i policji. Kandydatura byla wskazywana przez komisje wojewodzka, wojtem mial byc wlasciciel wsi. Pomagal mu soltys. Zadania wojta: nadzor nad wykonywaniem prawa, rozklad podatkow i powinnosci na gmine…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz