Wykład- Konstytucja rzeczywista i fikcyjna, Konstytucja pisana i niepisana

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 5761
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład- Konstytucja rzeczywista i fikcyjna, Konstytucja pisana i niepisana - strona 1

Fragment notatki:

Wykłady przeprowadzone przez dr hab. Michała Domagały z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki jest konstytucja. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 3 strony. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: Konstytucja rzeczywista i fikcyjna, Konstytucja PRL, Obecna Konstytucja, Konstytucja pisana i niepisana, Wielka Karta Swobód, Konstytucja niepisana w Wielkiej Brytanii.

Konstytucja rzeczywista i fikcyjna
Nazwy te wskazują na charakter konstytucji. Czy jej postanowienia są stosowane w praktyce-wtredy mamy do czynienia z rzeczywistą konstytucją. Jej postanowienia są stosowane przez organy państwowe i inne podmioty.
Konstytucja fikcyjna jest fikcją, jej postanowienia nie są stosowane. Jest to konstytucja iluzoryczna. Dwa pojęcia są tak skrajne, przeciwstawne. Jeśli będziemy brać pod uwagę konkretne konstytucje to okaże się że obydwa te pojęcia w rzeczywistości nie występują. Jest to rozróżnienie teoretyczne. Idału takiego, którego wszyscy przestrzegają nie znajdziemy. Zawsze w mniejszym czy większym stopniu będziemy mieli do czynienia z odstępstwami. Czy możemy podać przykład konstytucji, która w 100% byłaby przstrzegana?Też nie. Konkretne konstytucje, mogą być bardziej rzeczywiste. Konstytucje nierzeczywiste to takie, w których są odstępstwa. Zbliża się do bieguna fikcyjności. Za bardzo dobry przykład konstytucji fikcyjnej, może być konstytucja PRL z 1952 roku. Konstytucja obecna to przykład konstytucji rzeczywistej 1997.
Konstytucja PRL zasługuje na miano fikcyjnej, ponieważ znajdziemy bardzo wiele przykładów takich postanowień, które nie miały swojego odzwierciedlenia w rzeczywistości. W PRL władza należy do ludu pracującego miast i wsi. Czy rzeczywiście władza należała do społeczeństwa?Czy naród podejmował decyzje w najważniejszych decyzjach państwowych? Nie. art.3 Konstytucji 1952 Przewodnią siłą jest Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Przepis był jak najbardziej rzeczywisty. Faktycznie władza należała do Partii komunistycznej. Pierwszego Sekretarza, Biura Komunistycznego. Ciekawie przedstawia się treść art.2 KOnstytucji PRL 1952. Kto wybierał posłów i radnych.
Lud pracujący sprawuje władzę państową przez swych przedstawicieli w wyborach bezpośrednich, równych, powszechnych w głosowaniu tajnym. Jest to postanowienie o charakterze fikcyjnym, bo wynik wyborów był znany już przecież przed wyborami, w momencie gdy zostały ogłoszone listy kandydatów. Lista była jedna. 100% głosów było oddawane na jedną listę. W tamtym okresie agitowano aby oddawano kartki bez skreśleń. To znaczy że oddaje głos na pierwszych 5 kandydatów co byli na liście.Pozostali 3 nie uzyskiwali żadnego głosu. Czy to postanowienie art. 2 było fikcyjne czy rzeczywiste? Fikcyjne, bo nie naród wybierał, a Ci co ustalali listę kandydatów w okręgu. art. 2 Przedstawiciele ludu w sejmie i radach nardowych są odpowiedzialni przed swoimi wyborcami i mogą być przez nich odwoływani. Faktycznie ponosili odpowiedzialność przed partią komunistyczną. Przepis był fikcyjny. Czy fakt złamania dyscypliny partyjnej oznacza że partia może wymusić złamanie mandatu? Nie może wymusić. Przewodniczący partii uruchamiałby dokument wtedy jakby się ktoś mu naraził. Brakowałoby tylko daty w dokumencie. Byłby to szantaż ze strony kierownictwa partii w stosunku do swoich posłów. Czy występowały takie przypadki?Nie.

(…)

… i wolności osobistych. Król ograniczył swoją władzę absolutną, nadając przywilej nietykalności majątkowej itd. Zakaz konfiskaty majątku bez wyroku sądowego. Ustawa z 1999 WB. Na podstawie tej Ustawy dokonano zmian z Izbie Lordów. Ograniczono ilość członków Izby, których tytuły były dziedziczone. 10 krotnie zmniejszono ilość tytułów dziedzicznych. (w skkład wchodzą lordowie prawa, duchowni itd.Wprowadzono…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz