Wykład - Koncepcje dotyczące podstawy obowiązywania prawa międzynarodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Koncepcje dotyczące podstawy obowiązywania prawa międzynarodowego - strona 1 Wykład - Koncepcje dotyczące podstawy obowiązywania prawa międzynarodowego - strona 2

Fragment notatki:

Koncepcje dotyczące podstawy obowiązywania prawa międzynarodowego
Doktryny wskazujące odmienne podstawy obowiązywania prawa międzynarodowego: solidarystyczna (więź między państwami), normatywistyczna (normy wyższego rzędu), naturalistyczna i pozytywistyczna.
Doktryna naturalistyczna ( doktryna podstawowych, zasadniczych praw państwa )
odwołuje się do prawa natury
zasady PM mogą być wyprowadzone z istoty czy natury państwa; państwo ma przyrodzone, podstawowe prawa, które muszą być respektowane przez inne podmioty (prawo do istnienia, niepodległości, równości, szacunku i utrzymywania stosunków międzynarodowych)
współczesne negatywne konsekwencje: nadmierne akcentowanie swobód i praw poszczególnych państw kwestionuje możliwość istnienia wspólnego interesu i atomizuje społ. międzynarodową.
Doktryna pozytywistyczna (woluntarystyczna)
podstawą obowiązywania PM jest wspólna wola państw, która znajduje swój wyraz w normach zwyczajowych (powszechnej praktyce uznanej za prawo) i normach konwencyjnych (umowy).
zasada dobrej wiary - podstawą stosunków wiążących państwa jest ich wola, która je wiąże (państwo przyjmuje obowiązki z własnej woli, wywołuje to skutki prawne, stwarza zobowiązania międzynarodowe, które trwa niezależnie od jego zgody)
Powody przestrzegania norm PM:
siła gwarantująca wykonanie norm - normy prawa znajdującego się w traktatach pokoju,
wzajemność - prawo dyplomatyczne, konsularne i komunikacyjne,
wspólny interes - normy o ochronie środowiska naturalnego człowieka, kosmosu oraz dna mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji narodowej.
Zasada efektywności - istnienie pewnych przewidzianych przez PM sytuacji faktycznych bądź wywołuje ipso facto skutki prawne, bądź też jest warunkiem niezbędnym do ich powstania.
wpływa na przestrzeganie norm PM
PM jest bezpośrednim rezultatem woli swych podmiotów i odzwierciedla określoną rzeczywistość społ.
PM z reguły dostosowuje się do nowej sytuacji, rzeczywistości społ. w przypadku gdy normy nie są w stanie kontrolować faktów.
IDEALIZM
Naturalizm = źródło obowiązywania poza wolą podmiotów, w Bogu lub w naturze społ. międzynarodowej lub jednostek; reguły fundamentem prawa pozytywnego; p.m. niezależne d woli człowieka
Solidaryzm = państwo to fikcja, realny byt to ludzie, p.m. to prawo ludzi; solidarność przez podobieństwo i przez podział pracy  ludzie są sobie bliscy i mają podobne potrzeby, ale różnią się wykształceniem
Normatywizm = prawo to jeden scalony porządek o wspólnej podstawie; zbudowane w kształcie piramidy podstawa - nowa podstawa funkcjonująca w czasach społ. międzynarodowej (pacta sund servanda), a wyżej jest prawo krajowe (podporządkowane)

(…)

… to jeden scalony porządek o wspólnej podstawie; zbudowane w kształcie piramidy podstawa - nowa podstawa funkcjonująca w czasach społ. międzynarodowej (pacta sund servanda), a wyżej jest prawo krajowe (podporządkowane)
REALIZM
Woluntaryzm = wywodzi się z pozytywizmu, źródło prawa to wola państwa (p. krajowe - wola jednego państwa, p.m. - wola wielu państw), gra sił decyduje o istnieniu p.m. i zakresie jego działania, społeczność międzynarodowa to także podmioty transnarodowe Szkoła faszystowska = p.m. to tylko zewnętrzne prawo państwowe, pochodne od prawa wewnętrznego, znaczenie ma państwo najsilniejsze, gdyż ma możliwość narzucania swojej woli innym państwom
Co jakiś czas odżywa Marksizm = wolę państw wyrażają interesy klasowe (są źródłem prawa międzynarodowego)
Żadna z tych szkół nie dominuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz