Wykład - „Inpatriate”

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - „Inpatriate” - strona 1 Wykład - „Inpatriate” - strona 2

Fragment notatki:

Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi prof. zw. dr hab. Janusz Strużyna
Wykład 6
„Inpatriate” menedżer to osoba, która spina wspólną wiedzę pomiędzy krajowymi i globalnymi wymiarami globalnej organizacji. Może być „obca” w centrali. Przenoszona jest lub przyjmowana na trwałe lub czasowo po to aby powiększyć wspólną wiedzę o wyłaniającym się rynku. Jest dopełnieniem menedżera „expatriate”, czyli oddelegowanego.
Inpatriate
Argumentami za wykorzystaniem pomysłu na takich menedżerów jest to, że: dostarczają oni unikalnego rozumienia spraw związanych z robieniem biznesu, są wewnątrz tego procesu, co jest nieosiągalne dla innych osób; mogą tworzyć krytyczne, znaczące powiązanie komunikacyjne z centralą i pomagać w zapewnieniu czystości orientacji pluralistycznej; mogą także dostarczać pluralistycznej perspektywy, w momentach, w których są rozwijane polityki, strategie, plany konkurowania w wyłaniającej się / przejściowej gospodarce; mogą podzielać wiedzę o celach rynkowych globalnej organizacji i w tym samym czasie być zdolnym do zogniskowania na lokalnym, wyłaniającego się rynku; mogą utrzymywać i rozwijać formalne i nieformalne stosunki z wpływowymi postaciami danego kraju, jak i z przedstawicielami ogniw łańcucha wartości dodanej;
są internalizowaną alternatywą dla kosztownych i niewydolnych innych rozwiązań, którymi można dostarczać odmienności kulturowych i społecznych do biznesu. Są przerwanym ogniwem tradycyjnego centrystycznego spojrzenia na znaczenie centrali i lokalnych organizacji w ponadnarodowej firmie. Są rozszerzeniem klasycznych wymagań stawianych względem menedżerów średniego szczebla, którzy zawsze mieli łączyć wymagania „góry” z oczekiwaniami „wykonawców”. Jednak w stosunku do tych klasycznych relacji, menedżerowie „inpatriate” niestety nie są dożywotnio zatrudniani. Inna rola
Lider wspólnoty stanowi osobę krytyczną dla tworzenia i podtrzymywania relacji ponadnarodowych lub jedynie ponadorganizacyjnych i stanowi niezmienny element zarządzania zasobami ludzkimi. Rola lidera wspólnoty pozbawiona jest sformalizowanych elementów instytucjonalnych (np. formalnej struktury organizacyjnej). Jego działanie i postać stają się podobne do charakterystyki adaptującego się agenta, co w efekcie lokuje cały układ w sytuacji opisywanej przez teorię chaosu - niewielkie zmiany mogą wytrącać cały układ z wyznaczonego kierunku. Rozumiana jako zdolność do zmieniania się pod wpływem czynnika oddziałującego, jest problemem, który dość wyraźnie uwypuklany jest w takich sferach zzl, jak:
elastyczność form zatrudnienia i czasu pracy,


(…)

… w siedzibie firmy
tele-homeworking cała praca wykonywana w domu,
freelance teleworking i mobile working rodzaje pracy podejmowane przez personel ds. sprzedaży,
telecottages - rodzaj telecentrum na obszarach rolniczych,
ad hoc teleworking, w którym to typie personel w normalnych warunkach pracuje w biurze i tylko w sporadycznych pozostaje w domu. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz