Wykład - główne zasady porządku prawnego UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - główne zasady porządku prawnego UE - strona 1 Wykład - główne zasady porządku prawnego UE - strona 2 Wykład - główne zasady porządku prawnego UE - strona 3

Fragment notatki:

GŁÓWNE ZASADY PORZĄDKU PRAWNEGO UE
3.1. Zasady ogólne
Zasada pewności prawa i ochrony zaufania
Oznacza, że UE i jej instytucje nie mogą naruszać pozycji prawnej jednostki, której dalsze istnienie stanowi lub może stanowić interes godny ochrony. Chroniona powinna być pewność prawa. Jak dalece zaufanie jest godne ochrony, zależy od okoliczności pojedynczego przypadku oraz sensu i celu przepisu, z kt wynika potencjalnie chroniona pozycja. W przypadku prawno.-gosp. stanów faktycznych, np. ilościowych ograniczeń produkcji, instytucje UE są przede wszystkim zobowiązane do niezmieniania nagłego i bez zapowiedzi swojego sposobu działania, o ile nie sprzeciwia się temu bezwzględny interes dot. dobra powszechnego.
Zas. nieretroaktywności
Jest to zakaz wstecznej mocy prawa. Ozn. to, że obywatele UE mogą ufać, że środki UE nie mogą w późniejszym terminie pogorszyć istniejących już sytuacji, tzn. że nowowprowadzone przepisy nie mają zastosowania do sytuacji czy zdarzeń, kt zakończyły się zanim te przepisy zaczęły obowiązywać. Zas. ta jest odnoszona gł. do aktów prawodawczych, tj. rozporządzeń, dyrektyw i decyzji.
Zas. równości
Zabrania wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Z jej treści wypływa zakaz czynienia różnic między podmiotami prawnymi państw członkowskich, kt znajdują się w tożsamych sytuacjach, albo równoprawne ich traktowanie, gdy znajdują się w sytuacjach różnych, chyba że znajduje to obiektywne uzasadnienie. Zakaz dyskryminacji jest związany gł. z faktem, że działalność gosp. w obrębie UE jest prowadzona przez jednostki na podst. przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach UE. Zatem państwa mają obowiązek traktowania obywateli innych państw członkowskich oraz towary pochodzące z takich państw w taki sam sposób, w jaki traktują własnych obywateli oraz własne towary. W odniesieniu do świadczenia usług zakaz dyskryminacji ze względu na obywatelstwo powinien być interpretowany jako zakaz dyskryminacji ze względu na msce zamieszkania usługodawcy lub usługobiorcy. Dyskryminacja polega na niejednakowym traktowaniu jednakowych sytuacji bez obiektywnego uzasadnienia.
Zas. proporcjonalności
Stanowi pewne ograniczenie dla władz ze względu na wymaganą równowagę między uruchomionymi środkami, a zamierzonym celem. Oznacza, że akty państw członkowskich i UE wydane w ramach legislatywy, egzekutywy i sądownictwa muszą być odpowiednie i konieczne do osiągnięcia celów, kt realizacja dopuszczalna jest przy pomocy danej regulacji. Przy czym w razie istnienia kilku odpowiednich środków należy wybrać te, kt są najmniej uciążliwe, ponadto nałożone obciążenia muszą pozostawać w odpowiednim stosunku do zamierzonych celów. Wynika z tej treści zakaz stosowania działań władczych ponad potrzebę nazywamy to proporcjonalnością. W przypadku oceny konieczności zastosowania środka przez państwa członkowskie należy wziąć pod uwagę, czy nie istnieje już dla podobnego stanu faktycznego mniej surowe przepisy. Ocena konieczności działania należy do kompetencji państw.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz