Wykład - Ciało idealnie sztywne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2177
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Ciało idealnie sztywne - ciało w którym odl między 2 dowolnymi pkt jest stała i nie ulega zmianie pod wpły- wem dowolnie dużych sił. Ciało idealnie sprężyste - ciało którego odkształcenia znikają całkowicie z chwilą kiedy usuniemy siły będące przyczyną tych odkształceń. Wielkości skalarne - (bezkierunkowe) wartość Wielkości wektorowe-(kierunk) wartość, kierunek, zwrot: - punktowy (w.k.z. danej wielkości w pkt w którym jest zaczepiona) np. natężenie pola magn; - liniowy (w.k.z. wzdłuż kierunku (lini) działania) np. siła, - swobodny (w.k.z. w całej przestrzeni)np moment pary sił. Płaski zbieżny układ sił - układ w którym wszystkie siły leżą na 1 płaszcz i ich kierunki mają 1 wspólny pkt. Płaski zbieżny układ sił jest w równowadze gdy suma rzutów wszystkich sił tego układu na 2 wzajemnie prostopadłe osie = 0 (P1+P2+P3-P=0) Ciało na płaszcz posiada 3 stopnie swobodne. Stopnie swobodne - określają liczbę niezależną od siebie współrzędnych, określających położenie tego ciała lub liczbę niezależnych możliwych ruchów odpowiadających zmianom tych współrzędnych. Ciało w przestrzeni ma 6 stopni swobodnych. Na ciała nałożone są więzy, które częściowo lub całkowicie je unieruchamiają, odbierają one ciału pewną liczbę stopni swobodnych. Więzy oddziałują na ciało siłami tzw reakcjami(oddz więzów) Siły zewn czynne działające na ciało wraz z oddz więzów tworzą układ sił który w statyce powinien spełniać warunki równowagi .
Monent siły wzgl pkt - wektor którego wartość jest = iloczynowi siły i najkrótszej odl pomiędzy siłą a pktami, kie- runek jest prostopadły do płaszcz wyznaczonej przez siłę i pkt, a zwrot określa reguła śruby p. MP(A)= r x p, MP(A) = r * P * sinα = P*h, sinα = = r*sinα.
Para sił - 2 siły o tej samej wartości , kierunku ale przeci- wnych zwrotach. Moment Pary sił - wektor swobodny, którego wartość= iloczynowi 1 z tych sił i odl pomiędzy nimi, kierunek jest pros- topad do płaszcz wyznaczonej przez 2 te siły, a zwrot określa reguła śruby p. MP = P1*b = P2*b
Płaski rozbieżny układ sił - układ w którym wszystkie siły leżą w jednej płaszcz i nie maja ani 1 pkt wspólnego. PRUS redukuje się do sumy ogólnej P0 i momentu ogólnego M0 Aby PRUS był w równowadze to suma ogólna i moment ogólny muszą = 0 - suma rzutów wszystkich sił układu na 2 wzajemnie prosto pad osie i suma momentów wszystkich sił układu wzg dowolnego pkt musi być = 0 Ciało idealnie sztywne - ciało w którym odl między 2 dowolnymi pkt jest stała i nie ulega zmianie pod wpły- wem dowolnie dużych sił. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz