Mechanika ogólna i wytrzymałość materiałów

note /search

Wykład - Ciało idealnie sztywne

  • Politechnika Śląska
  • Mechanika ogólna i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2205

Ciało idealnie sztywne - ciało w którym odl między 2 dowolnymi pkt jest stała i nie ulega zmianie pod wpły- wem dowolnie dużych sił. Ciało idealnie sprężyste - ciało którego odkształcenia znikają całkowicie z chwilą kiedy usuniemy siły będące przyczyną tych odkształceń. Wielkości skalarne - (bezkier...