przygotowanie do egzaminu 09

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
przygotowanie do egzaminu 09 - strona 1 przygotowanie do egzaminu 09 - strona 2

Fragment notatki:


 Mechanika zajmuje się obiektami materialnymi i ich ruchem mechanicznym oraz  oddziaływaniem na siebie  Materia jest wszystkim, co istnieje dookoła nas niezależnie od naszego poznania. Może być  zauważone naszymi zmysłami pośrednio \bezpośrednio.   Ruch mechaniczny zmiana położenia obiektu materialnego względem innych obiektów  Czas-niezależny od przestrzeni materii obserwatora i płynie jednakowo we wszystkich  układach  Punkt materialny- twór materialny o nieskończenie małych rozmiarach  Układ materialny- zbiór punktów materialnych wzajemnie na siebie oddziaływujących  Ciało sztywne-zbiór punktów, których odległości pozostają stałe  Siła- miara oddziaływania ciał materialnych  Siła bezwładności inercji-przeciwstawianie się ciała sile oddziaływania  Równaga statyczna- gdy punkt mater. pozostaje w spoczynku pomimo działających na niego  sił.  Równoważność układów-jeden układ sił można zamienić drugim i nie powoduje to zmian  ruchu ciała, na który działają.   Dwa wektory są równe, gdy maja ta samą wartości zwrot i kierunek  Iloczyn wektorowy np: momenty sił   Stopnie swobody s=3n-k  Liczba niezależnych=liczba więzów    Układ centralny- układ sił którego linie przecinają się w 1 punkcie  Moment siły- wektor M w pkt O prosto padły do płaszcz. Utworzonej przez siłe P i pkt O,  wartość=P*M*kąt  miedzy nimi.  2 siły są sobie równoważne to mają te same momenty względem dowolnego punktu  Moment siły=0 jeśli pkt lezy na lini działania siły  PARY SIŁ- układ 2 sił o róznych modułach, tylko przeciwne zwroty  Ramieniem pary sił-odleglosc miedzy nimi, ich moment jest wektorem swobodnym, można  przesuwać P1 i P2 bez zmiany wartości momentu tej pary  Suma pary sił=0,   Działanie pary sił nie ulegnie zmianie jeśli zamienimy ją inna para o tym samym momencie  Płaski układ sił-kierunek działa w jednej płaszczyźnie, kierunki sił przecinają się w jednym  punkcie  A by ciało było w spoczynku pod działaniem 3 sił musza się przecinać w 1 pkt i  wypadkowa=0  Para sił  Suma  moment  Układ  równoważny  K≠0  S≠0  M≠0  Siły skośne  S≠0  M=0  Wypadkowa sił  K=0  S=0  M=0  Równowaga  ukłądu    K-układ sił  Suma  Moment  ogólny  Układ równoważny  s≠0  m≠0    M=0  Przechodzi przez  środek układu  S=0  m≠0  Para sił  M=0                Siły tarcia spowodowane są nierównością stykających się powierzchni  Tarcie ślizgowe: ruchu   półruchu   płynne  0≤T≤Tmax  Tmax=µN  T≤Tmax    P=Qe µt       Q=Pe -µt      ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz